Meny

Meny

Bodaskolan

Utrymme, lust och möjlighet att utvecklas
Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.

Bodaskolan

Bodaskolan är en F-9 skola med cirka 550 elever.

Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga.

Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.

Bodaskolan organiserar även särskilda undervisningsgrupper. För elever som behöver särskilt stöd för att nå målen för utbildningen i grundskolan. Och där hemskolans insatser inte räcker till.

Om vår skola

  • Kommunikationsklasslänk till annan webbplats - För elever med generell språkstörning.
  • A-resursenlänk till annan webbplats - För elever i årskurs 7-9 med diagnos inom autismspekturmtillstånd (autism och asberger).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminsstart ht 2017

Måndagen den 21/8 är det skolstart för alla elever på Bodaskolan.
Följande gäller för de olika klasserna:

Åk 1: inskolningssamtal. Information har skickats hem av klassföreståndare

åk 2-3: 09:00 - 13:00

åk 4-6: 09:00 - 13:00

åk 7: inskolningssamtal enligt tider som klassförestådnare skickat ut.

åk 8-9: utvecklingssamtal enligt tider som klassföreståndare skickat ut.

Tisdag 22/8

åk F-6: eleverna går enligt schema.

åk 7: börjar 08:00 med mentorstid. Slutar enligt schema.

åk 8-9: börjar 08:30 med mentorstid. Slutar enligt schema.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Schema

Klicka här för att se skolans schemalänk till annan webbplats.

Schema för skrivningar/prov

Klicka här för att se högstadiets skrivschemalänk till annan webbplats.

Nationella prov

Här finns info om nationella prov

 

 

y

Nyheter

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-16 11.04
Senast ändrad: 2017-08-16 22.59

Dela sidan: Bodaskolan

g q n C

Elevinflytande
Bodaskolan har två elevråd. Där finns en till två representanter ifrån varje klass.

Förskoleklass
Ska stimulera ditt barns utveckling och lärande och förbereda henne/honom för grundskolan.

u

Besök oss

Åk F-9
Milstensgatan 25

Kommunikationsklasserna
Åkermans väg 6

A-resursen
Smörhulevägen 2

p

Kontakt