Borås Stads logotype

Bodaskolan - ett bra val

Aktuellt

Bodaskolan

Bodaskolan i vintras. Foto C Tingåker

Friluftsdagar våren -15.

Måndag 2/2  År 7 & 8 Klf planerar dagen.                                                              Mån 23/2  Simtest År 7 & 8 Borås simarena !!! 30 min simtest/klass.               Fre 13/3  90 min/klass. Borås Arena                                                                        Tis 17/3  Livräddning År 7-9 Borås simarena

UTFÖRSÅKNING I ULRICEHAMN 2/2 för åk 9.

Alla elever samlas på Brämhults Idrottsplats 08:15.                                              Alla bussarna åker hem kl.15.30, åter till Brämhults Idrottsplats 16:00.             Säkerhet: Hjälm obligatoriskt för alla. De som ej har hjälm kommer inte att få åka!                                                                                                                                 Medtag: Överdragsbyxor/termobyxor som tål väta, varma kläder under, gärna underställ varm jacka, varma handskar, mössa. Väska att lägga skor mm. i. Fika och glatt humör                                                                                                   Lunch: Hamburgare med tillbehör serveras nedanför barnbacken.                      OBS!  Alla nybörjare ska samlas vid barnbacken för ”skidskola”.

Nu händer det mycket på Högstadiebygget...

Bjälklaget för plan 4 börjar monteras. Arbeten med ny bottenplatta i plan. Utvändig rivning fortgår

Nationella prov​

De dagar som eleven har nationella prov ska eleven vara i skolan. Ingen ledighet beviljas så att eleven missar möjligheten att få göra dessa prov.

När det gäller lärarens sammanfattande betygssättning så bygger den på många bedömningar som gjorts vid olika tillfällen och på många olika sätt. Betyget i ett ämne eller på en kurs grundar sig till skillnad från provbetyget på alla delar av kunskapskraven i ett ämne/kurs och bygger på all tillgänglig information om vad eleven kan. Det gör att principerna för hur man kan komma fram till ett provbetyg och ett kurs- eller ämnesbetyg ser olika ut. Betyget bygger på en bredare bedömning. När det gäller de nationella proven ger de en indikation på hur väl en elev uppfyller kunskapskraven för hela kursen eller ämnet. Läraren som har ett större underlag kan göra en bredare bedömning, men ska då förstås även väga in det nationella provet. Det betyg läraren sätter vid slutet av en termin eller en kurs kan avvika från betyget på det nationella provet. Det är i viss utsträckning till och med att förvänta. En elev kan vid lärarens samlade bedömning mot de nationella kunskapskraven ha visat andra resultat än de som eleven uppvisade i just det nationella provet.

Provperiod för de nationella proven i årskurs 3.

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden:  9 mars - 15 maj      (vecka 11-20)

Provdatum för de nationella proven i årskurs 6.

De nationella proven i årskurs 6 består av delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De icke tidsbundna delarna genomförs under en provperiod. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen provet startar.                        

Svenska, svenska som andraspråk Del A ? Del B1+C1  mån 2 februari,          Del B2 och C2  ons 4 februari                                                                         Matematik  Del A ?, Del B+C tis 24 mars, Del D + E   tor 26 mars            Engelska Del A ?, Del B  ons 15 april &  Del C fre 17 april                          Geografi/ Historia/ Samhällskunskap/ Religionskunskap                                    Del A tis 28 april &  Del B ons 29 april                                                                Biologi/ Fysik / Kemi Del A+C  tis 5 maj &  Del B tor 7 maj

Provdatum för de nationella proven i årskurs 9.

De nationella proven i årskurs 9 består av delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen provet startar.

Svenska, svenska som andraspråk                                                                      Del A ?, Del B tis 17 mars &  Del C tor 19 mars                                                 Biologi/ fysik/ kemi Del A1, A2 och A3 tor 16 april                                        Engelska  Del A ?, Del B ons 22 april &  Del C  fre 24 april                                 Matematik Del A ?, Del B+C  ons 6 maj &  Del D fre 8 maj                                  Geografi/ Historia/ Religionskunskap/ Samhällskunskap                                    Del A mån 11 maj & Del B  tis 12 maj

Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan.

De genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan.           Tanken är att de ska:                                                                                                     * stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.                      * ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolan, i kommunen/hos huvudmannen och i Sverige.

                                                                                                                                          De nationella proven ska vara en del av lärarens samlade information om  en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras. Proven ska fungera som en avstämningspunkt i slutet av en årskurs eller en kurs och visa vilka kvaliteter eleven har i sina kunskaper i de ämnen/kurser där    proven genomförs. Provresultaten ger god information om vilka kunskaper som utgör styrkor och vilka kunskaper som eleven genom undervisningen behöver utveckla mer. De ger även en bild av hur undervisningen har fungerat, vilket i sin tur kan ge uppslag till hur undervisningen kan utvecklas. Skolverket arbetar kontinuerligt med att utveckla bedömningsstöd i form av kartläggnings- och diagnosmaterial, prov och enskilda uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar och diskussionsmaterial. Anledningen till att proven ska genomföras på av Skolverket fastställda provdatum är att minimera risken för att innehåll i proven blir känt för andra elever i förväg.

För att följa ombyggnationen av högstadiet se Bilder från bygget.

Då har det börjat Foto Fia Näsström

Dela |
Sidan uppdaterad: 2015-01-27
Kontakt

Bodaskolan

Rektor:                                          Marika Andersson                     Tfn: 033-35 79 07

Biträdande Rektorer:              annsofie.nasstrom@boras.se Tfn: 033-35 71 94
Sören Garphammar 
Tfn: 033-35 71 39

Intendent:                             susanna.karlsson@boras.se              033-35 79 12

Skoladministratör                   Ann-Christin Larsson              033 35 79 09

Besöksadresser:        Förskoleklass, Låg- och mellanstadiet och kommunikationsklass Milstensgatan 25
507 42  BORÅS

Högstadiet                          Klinikvägen 48                                504 57 BORÅS                              

A-resursen               Dammkullevägen 8                 507 32  BORÅS

Fakturaadress
Borås stad
Fakturaservice
Box 907
501 10  BORÅS

DEXTER
Via Borås Stads självservice för grundskola - Dexterlänk till annan webbplats - kan du bland annat se schema, närvaroöversikt och göra sjukanmälan.
PING PONG
I Ping pong kan du som personal logga in för att få information.  

OUTLOOK

Som elev och personal kan du logga in på Outlook webbmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Ljudböcker:
Kemi länk till annan webbplats(Tefy)
(Mp3 länken finns på vänster sida där)
Kemi, Fysik och Biologi länk till annan webbplats(Spektrum)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Klagomålsrutiner Borås stad - med blankett.pdf
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>