Borås Stads logotype

Bodaskolan Fotograf Cecilia Tingåker

Bodaskolan - ett bra val

Aktuellt

Bodaskolan har lovskola

måndag 14/4 - onsdagen 16/4 klockan 9:00-13:00.​

Åk 8 Prao två veckor under perioden vecka 15-17.

Påsklov vecka 16,  en del har prao då och är ledig vecka 15 eller 17 istället.

Mejl och sms när ditt barn är frånvarande!

Nu är SMS-funktionen aktiverad i Dexter.

Det innebär att ett SMS samt ett e-postmeddelande skickas till dig/er som är vårdnadshavare, om elev blivit registrerad som ogiltigt frånvarande.                                                                                                             

Om du inte lämnat eller bytt mobilnummer/ mejladress meddela elevens klassföreståndare eller Bodaskolans expeditionen så du kan ta emot dessa meddelande.

Läxhjälp

Torsdagar 13:00-15:00 i Bodaskolans sal 328, anmäl dig till Reyhaneh (Reje) eller Grey.

plansch för Borås, borås åk 3-6

      Nationella prov 2014

       Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan.

         Tanken med de nationella proven är i stort:

 • ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning.
 • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
 • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå.
 • att vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras.

          Proven ska fungera som en avstämningspunkt i slutet av en årskurs och           visar vilka kvaliteter eleven har i sina kunskaper i de ämnen där proven genomförs.

       Åk 3 Genomförs i skolan

 • Ämnesproven i matematik vecka 11-20 (10/3 — 16/5)
 • Ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk                                        vecka 11-20 (10/3 — 16/5)

       Åk 6

 • Ämnesproven i biologi, fysik och kemi   vecka 19  (6 maj)            
 • Ämnesproven i engelska    vecka 11  (12 och 14 mars)  
 • Ämnesproven i geografi, historia, religion- & samhällskunskap                            vecka 15  (9 och 10 april)
 • Ämnesproven i matematik     vecka 13  (24 och 28 mars)
 • Ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk   vecka 6  (4 och 6 febr)

       Åk 9

 • Ämnesproven i biologi, fysik och kemi  vecka 15-18  (8 april- 2 maj)
 • Ämnesproven i engelska, vecka 13, 14  (25 mars, 2 april)
 • Ämnesproven i geografi, historia, religions- & samhällskunskap                          vecka 20  (15 och 16 maj)
 • Ämnesproven i matematik, vecka 19  (7 och 9 maj)
 • Ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk,                                       vecka 12  (17 och 20 mars)
Dela |
Sidan uppdaterad: 2014-04-14
Kontakt

Bodaskolan
033-35 79 09
Fax: 033-35 79 20

Rektorer​:                                                    Marika Andersson 7-9
Tfn: 033-35 79 07
Per Olof Löfgren F-6
Tfn: 033-35 71 94
Sören Garphammar bitr.
Tfn: 033-35 71 39

Besöksadress
Bodaskolan
Milstensgatan 25
507 42 Borås

Fakturaadress
Borås stad
Fakturaservice
Box 907
501 10  BORÅS

DEXTER
Via Borås Stads självservice för grundskola - Dexterlänk till annan webbplats - kan du bland annat se schema, närvaroöversikt och göra sjukanmälan.
PING PONG
I Ping pong kan du som personal logga in för att få information.  
GROUPWISE

Som elev och personal kan du logga in på Groupwiselänk till annan webbplats webbmail.

Dokument
Ljudböcker:
Kemi länk till annan webbplats (Tefy)
(Mp3 länken finns på vänster sida där)
Kemi, Fysik och Biologi länk till annan webbplats (Spektrum)
Biologi länk till annan webbplats(TitaNo Gleerups)
Kemilänk till annan webbplats (TitaNo Gleerups)
Fysiklänk till annan webbplats (TitaNo Gleerups)
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Klagomålsrutiner Borås stad - med blankett.pdf
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>