Meny

Meny

Bodaskolan

Utrymme, lust och möjlighet att utvecklas
Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.

Bodaskolan

Bodaskolan är en F-9 skola med cirka 550 elever.

Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga.

Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.

Bodaskolan organiserar även särskilda undervisningsgrupper. För elever som behöver särskilt stöd för att nå målen för utbildningen i grundskolan. Och där hemskolans insatser inte räcker till.

Om vår skola

  • Kommunikationsklasslänk till annan webbplats - För elever med generell språkstörning.
  • A-resursenlänk till annan webbplats - För elever i årskurs 7-9 med diagnos inom autismspekturmtillstånd (autism och asberger).

Schema

Klicka här för att se skolans schemalänk till annan webbplats.

Schema för skrivning

Klicka här för att se högstadiets skrivschemalänk till annan webbplats.

Nationella prov

Här finns info om nationella prov

y

Nyheter

  • 2017-03-07 12.51

    Studiedagar


    Studiedag 8-9 mars, eleverna är lediga från skolan.

  • Buss i profil

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-16 11.04
Senast ändrad: 2017-03-15 09.33

Dela sidan: Bodaskolan

g q n C

Elevinflytande
Bodaskolan har två elevråd. Där finns en till två representanter ifrån varje klass.

Förskoleklass
Ska stimulera ditt barns utveckling och lärande och förbereda henne/honom för grundskolan.

u

Besök oss

Åk F-9
Milstensgatan 25

Kommunikationsklasserna
Åkermans väg 6

A-resursen
Smörhulevägen 2

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–17.00
Fredag: 07:30–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats

Organisationsnummer
212000-1561

Om webbplatsen

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag 07.30–17.00
Fredag 07:00–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Organisationsnummer
212000-1561

p

Kontakt