Borås Stads logotype

Folkhälsoenheten

Buss som speglar torget och folk

Aktuellt

 

Mindre skaderisk i samband med gymnasiestart​

Vid terminsstarten 2014 förekom en del riskfyllda situationer bland ungdomar som deltog i ”insparkar” som arrangerades mer eller mindre spontant av äldre gymnasieelever. Några ungdomar alkoholförgiftades och det förekom kränkningar.

Borås Stad har därför satsat på flera insatser för att minska dessa risker vid årets terminsstart.

Läs mer på vår sida om drogförebyggande arbete


Nytt välfärdsbokslut publicerat

Välfärdsbokslutet för 2014 är nu klart och finns att ladda ned i sin helhet. Välfärdsbokslutet redogör för utvecklingen inom de sju hälsopolitiska målområden som Borås Stad prioriterat inom folkhälsoarbetet.

Om Välfärdsbokslut

Välfärdsbokslutet, fulltextPDF

Hälsoveckan i höst

Nu kan föreningar och andra anmäla sig till årets upplaga av hälsoveckan som äger rum vecka 42
Hälsoveckan

 

Resultaten från trygghetsmätningen publicerade

Resultaten från den trygghetsmätning som polisen gör tillsammans med staden har nu publicerats. Du hittar dem på vår sida för brottsförebyggande verksamhet:

Brottsförebyggande arbete


Dela |
Sidan uppdaterad: 2015-09-02
Kontakt

Folkhälsoenheten
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
fritidfolkhalsa@boras.se

Susanne Carlsson tel 033-35 82 97

Besöksadress
Sturegatan 38

Postadress
Borås Stad
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
501 80 Borås

Kurser och konferenser

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>