Borås Stads logotype

Folkhälsoenheten

Bokskog på våren med strålande ljus

Aktuellt

Att svara på en enkät kan också bidra till en bättre folkhälsa

I dagarna (23-26 februari) får 1 600 Boråsare en enkät i brevlådan. Det är Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen som vill veta hur våra levnadsvanor ser ut och hur vår hälsa är. Resultatet kommer att användas för att planera hälsofrämjande insatser alltifrån satsningar på platser för lek, idrott, och vandringsleder till hjälp att minska alkoholkonsumtion och rökning.

Enkät - Hälsa på lika villkor

Hälsoveckan i höst

Nu kan föreningar och andra anmäla sig till årets upplaga av hälsoveckan som äger rum vecka 42

Hälsoveckan

Trygghetsvandringar i skolan

Nu finns ett stödmaterial för skolornas arbete med trygghetsvandringar. Elever och lärare går gemensamt ut och granskar skolmiljön, skolgården och vägen till och från skolan ur trygghetssynpunkt. Förslagen till åtgärder dokumenteras och följs upp.

Trygghetsvandringar

Resultaten från trygghetsmätningen publicerade

Resultaten från den trygghetsmätning som polisen gör tillsammans med staden har nu publicerats. Du hittar dem på vår sida för brottsförebyggande verksamhet:

Brottsförebyggande arbete


Dela |
Sidan uppdaterad: 2015-03-03
Kontakt

Folkhälsoenheten
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
fritidfolkhalsa@boras.se

Susanne Carlsson tel 033-35 82 97

Besöksadress
Sturegatan 38

Postadress
Borås Stad
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
501 80 Borås

Kurser och konferenserTfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>