Borås Stads logotype

Folkhälsoenheten

Bokskog på våren med strålande ljus

Aktuellt

Femteklassare lär sig förstahjälpen

Under höstterminen är det nio skolor i Borås som deltar med sina femmor i förstahjälpen vid olycksfall. Folkhälsoenheten har erbjudit samtliga skolor att delta och kurserna fortsätter till våren. Utbildningen sker i samverkan med Svenska livräddningssällskapet som bistår med instruktörer.

Portal för äldre öppnad på boras.se

Det ska bli enklare för äldre att hitta på Borås stads webplats med hjälp av den webportal som öppnades den här veckan. boras.se/aldrelänk till annan webbplats. På sidan finns länksamlingar grupperade under rubriker som friluftsliv, kurser, radio, Tv, tidningar och viktiga telefonnummer. Portalen kommer att byggas ut efterhand.


___________________________________________________________________________

Nyheter

2014-12-19

Relativa skillnader i inkomst påverkar hälsa och dödlighet, och sambandet är särskilt tydligt för kvinnor (Forskning.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2014-12-04

Skolbarns hälsovanor publicerade (Folkhälsomyndigheten)

2014-12-03

Motion skyddar hjärnan mot depression (Karolinska Insitutet)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2014-12-01

Ytterst få står ut med att äta bantarkost - Stephan Rössner om dieter (SvD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2014-11-28

Fysiskt aktiva skolbarn lär sig bättre - Göteborgsbaserad forskning (Curie)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2014-11-27

Nya kostråd från livsmedelsverket på gång: Mer grönt, mindre kött, lagom mycket och rör på dig (Livsmedelsverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filmer och presentationer från regionkonferensen Samling för social hållbarhet. Lovisa Allansson och Johanna Pontén folkhälsosamordnare i Borås medverkade bland annat. (VG-regionen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2014-11-26

Fotbollsfansens promillehalt ska mätas (Drugnews)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2014-11-19

Multiresistenta bakterier i kött - liten risk att smittas med god hygien i det egna köketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Livsmedelsverket)

2014-11-17

Antibiotikaförskrivningen minskar, mest i Västra Götaland (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2014-11-14

Danska frihetsideal bakom den hälsofarliga livsstilen ( DN)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2014-11-12

Kvarg - populärt men lite hälsonytta (SvD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2014-11-10

Unga mår sämst, gamla bättre (SR)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2014-11-07

Att ha ett syfte med tillvaron ökar livslängden (SvD)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2014-11-03

Mer fysisk aktivitet på schemat förbättrar skolresultat (Göteborgs Universitet)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2014-10-28

Vegetariskt i skolan varannan dag mot livsstilssjukdomar (DN-debatt)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Billigare narkotika – ökad dödlighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Drugnews)

2014-10-27

Lär dig mer om vad som gäller på nätet (Brottsförebyggande rådet)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2014-10-23

Krogsatsning leder till mindre bråk? (Drugnews)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2014-10-20

Hur då går påverkar hur du mår (Science direct engelska)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2014-10-16

Konsumentyverket vill stoppa alkoholreklam som sänds från utlandet till svenska TV-kanalerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Drugnews)

Folkhälsomyndigheten föreslår rökfria allmäna utomhusmiljöerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Nyhetsarkiv Här samlar vi på gamla nyhetsnotiserlänk till annan webbplats

Dela |
Sidan uppdaterad: 2014-12-22
Kontakt

Folkhälsoenheten
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
fritidfolkhalsa@boras.se

Susanne Carlsson tel 033-35 82 97

Besöksadress
Sturegatan 38

Postadress
Borås Stad
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
501 80 Borås

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>