Borås Stads logotype

Folkhälsoenheten

Röda höstlöv mot mörk bakgrund

Aktuellt

 

Vi vann! Borås är årets Håll Sverige Rent-kommun 2015. Arbetet samordnas av Åsa Skytt, från folkhälsoenheten och vi är mycket stolta för utmärkelsen.

Nu pågår Hälsoenkäten i Borås skolor åk 8 och åk 1 på gymnasiet. Enkäten är en viktig bas för vårt välfärdsbokslut och planeringsarbete när det gäller barns och ungas hälsa.

 

Senast uppdaterad: 2015-11-20

Kontakt

Folkhälsoenheten
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
fritidfolkhalsa@boras.se

Susanne Carlsson tel 033-35 82 97

Besöksadress
Sturegatan 38

Postadress
Borås Stad
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
501 80 Borås

Kurser och konferenser

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>