Borås Stads logotype

Folkhälsoenheten

Buss som speglar torget och folk

Aktuellt


Nytt välfärdsbokslut publicerat

Välfärdsbokslutet för 2014 är nu klart och finns att ladda ned i sin helhet. Välfärdsbokslutet redogör för utvecklingen inom de sju hälsopolitiska målområden som Borås Stad prioriterat inom folkhälsoarbetet.

Om Välfärdsbokslut

Välfärdsbokslutet, fulltextPDF

Hälsoveckan i höst

Nu kan föreningar och andra anmäla sig till årets upplaga av hälsoveckan som äger rum vecka 42
Hälsoveckan


Trygghetsvandringar i skolan

Nu finns ett stödmaterial för skolornas arbete med trygghetsvandringar. Elever och lärare går gemensamt ut och granskar skolmiljön, skolgården och vägen till och från skolan ur trygghetssynpunkt. Förslagen till åtgärder dokumenteras och följs upp.

Trygghetsvandringar

Resultaten från trygghetsmätningen publicerade

Resultaten från den trygghetsmätning som polisen gör tillsammans med staden har nu publicerats. Du hittar dem på vår sida för brottsförebyggande verksamhet:

Brottsförebyggande arbete


Dela |
Sidan uppdaterad: 2015-05-27
Kontakt

Folkhälsoenheten
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
fritidfolkhalsa@boras.se

Susanne Carlsson tel 033-35 82 97

Besöksadress
Sturegatan 38

Postadress
Borås Stad
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
501 80 Borås

Kurser och konferenser

Idrott och alkohol

Påverkar alkohol min mentala styrka? Vad betyder alkohol för min träning och mina resultat?

Vi hade en föreläsning om detta på Borås Arena i april. Vi har nu sammanställt information och länkar om temat på den här sidan:

Idrott och alkohol
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>