Borås Stads logotype

Individuell rådgivning

Barnmorskemottagningen
Under graviditeten går ni regelbundet på besök/kontroller på barnmorskemottagningen. Barnmorskemottagningen hjälper också till med provtagning, genomför graviditetstest och preventivmedelsrådgivning samt gör gynekologiska cellprovskontroller.

Spädbarnsverksamheten
Spädbarnsverksamheten vänder sig till dig som är gravid eller har barn upp till ett års ålder och som känner dig osäker, orolig och nedstämd. Kanske saknar du stöd från släkt och vänner eller lever du separerad från barnets andra förälder. Då kan det kännas befriande att ha någon att diskutera med hur du ska hantera din oro och ofta leder det till positiva förändringar.

Barnavårdcentralen (0-5 år)
BVC-sköterskan följer ditt barns utveckling och hälsa samt kan ge dig stöd i ditt föräldraskap.

Barnavårdcentraler inom primärvården södra Älvsborg länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Privata barnavårdcentraler
Allékliniken Sleipnerlänk till annan webbplats
Vårdcentralen Herkuleslänk till annan webbplats
Brämhults vårdcentrallänk till annan webbplats

Familjecentral (0-5år)

På Familjecentralen finns flera verksamheter under ett och samma tak. Här finns bland annat barnmorskemottagning, barnavårdscentral, socialrådgivning och öppen förskola. Familjecentralen riktar sig till gravida och familjer med barn 0-5.

Om du behöver prata med någon angående problem i familjen och/eller med barnen, så kan du vända dig till socialrådgivaren på familjecentralen. Socialrådgivarna deltar aktivt i den öppna förskolans verksamhet men tar även emot enskilda besök. De arbetar med rådgivning både enskilt och i grupp.

Läs mer om familjecentralerna här:
Norrbylänk till annan webbplats

Bodalänk till annan webbplats
Sjöbolänk till annan webbplats
    

Mödra- och barnhälsovårdens psykologverksamhet (<0-5 år)länk till annan webbplats

Det finns psykolog på alla barnmorskemottagningar och barnavårdcentraler inom Primärvården Södra Älvsborg som kan ge råd och stöd till blivande föräldrar och familjer med barn upp till skolåldern. Det kan till exempel handla om enkel telefonrådgivning kring barnuppfostran, ditt barns beteende eller bedömningar av barn. Det kan också handla om Dig som förälder, om du kanske inte mår så bra.

Familjerådgivning (alla åldrar)

Familjerådgivningen ger stöd i er parrelationen. Genom samtal  kan de medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter i främst par- och familjerelationer.

Fältgruppen (13-17 år)

Du kan vända dig till fältgruppen om du är ungdom, eller förälder som är orolig för din tonåring. De svarar på frågor och ger råd.

Dialogcentrum i Borås (alla åldrar)

Dialogcentrum är för er som behöver stöd och vägledning i familjen. Det kan bland annat handla om bekymmer och oro över era barn, osäkerhet i föräldrarollen och behov av stöd och vägledning, konflikter i familjen eller att en förälder mår dåligt och det påverkar resten av familjen

Samtalsmottagning (Svenska Kyrkan)länk till annan webbplats (alla åldrar)

Samtalsmottagningen kan du kontakta om du behöver någon att prata med. Vi som arbetar med samtalsmottagningen är diakoner och präster. Vi erbjuder parsamtal, stödsamtal, krissamtal och själavårdssamtal. Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Faktabaserade hemsidor

Barn och föräldrar (1177)länk till annan webbplats

Här finns fakta, råd och stöd kring barns hälsa, utveckling, rättigheter, sjukdomar och vård.

Senast uppdaterad: 2016-10-14 11.05

Kontakt

Folkhälsoenheten
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
fritidfolkhalsa@boras.se

Ida Grindsiö
tel: 033-35 36 07
ida.grindsio@boras.se

Besöksadress
Sturegatan 38

Postadress
Borås Stad
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
501 80 Borås

Mer information
Brottsförebyggande arbete
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>