Borås Stads logotype

FaR® - Fysisk aktivitet på recept

Vandrare bland blommor på Rya åsar

En stillasittande livsstil utgör idag ett mycket stort folkhälsoproblem. Det är därför viktigt att utveckla metoder för att främja fysisk aktivitet.

Fysisk alktivitet på recept är idag en väletablerad metod inom primär- och länssjukvård.

Genom satsningar på aktiviteter, samhällsplanering och stöd till föreningar ges många olika valmöjligheter.

Dela |
Sidan uppdaterad: 2015-03-17
Kontakt
Folkhälsoenheten
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
tel 033-35 70 00
fritidfolkhalsa@boras.se

Kristina Nyberg Smahel
tel 033-35 80 47

Besöksadress
Sturegatan 38

Postadress
Borås Stad
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
501 80 Borås

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>