Borås Stads logotype

Aktuella utställningar

Lunargram 4, Johan Österholm

Johan Österholm, Lunargram

Screens & mirrors

23 april – 21 augusti 2016

Screens & mirrors är en utställning som handlar om fotografi, seende och kropp. Konstnärerna Julia Peirone, Katarina Elvén, Lina Selander, Beata Fransson, Anna Linderstam, Johan Österholm, Stina Östberg och Annika Larsson arbetar alla med en fysisk dimension av fotografiet och dess relation till människans förståelse av sig själv och omvärlden.

I vår samtid är fotografi och rörliga bilder ständigt närvarande. Ny teknologi förändrar vårt seende och vår upplevelse av världen. Vi upplever i stor utsträckning världen genom kameraögat och skärmen, tekniker som i lika stor omfattning riktas mot oss själva som ut mot omvärlden.

Vissa tänkare pratar om ett tillstånd där vi människor kroppsligen upplever omvärlden som genom kamerans apparatur – ett seende så präglat av medier att ingen kamera längre behövs. Ögat är kameran och hjärnan är skärmen. Tiden då fotografiet var platt och representerande är över. Vi befinner oss bakom, i, och framför fotografiet. Vad som är objekt och subjekt blir alltmer oklart.

I Screens & mirrors blir betraktaren ofta en del av bilden, fotografiet tar sig ut i rummet och blir något skulpturalt – något att röra sig runt och i. Speglingar, fönster och ramar; utsnitt av verkligheten - där kropp, rörelse, tid och rum skapar bilden eller upplevelsen.

Andrea Zittel, Flat Field works

Borås Internationella Skulpturbiennal 2016

20 maj - 18 september

I 2016 års upplaga av Borås Internationella Skulpturbiennal kommer ett femtontal konstnärers verk att visas i tre olika områden i staden. Årets skulpturbiennal får oss att fundera över platsers betydelser och hur vi kan se dem på nya sätt genom konsten.
Konstnärerna kommer bl.a. från Finland, Libanon, Storbritannien, Sverige och USA. Mer information

Curator: Linda Wallenberg

Bildcredits: Andrea Zittel, Flat Field Works (Middelheim Variant #2), 2015 (detalj) Middelheim Museum, Antwerp. Courtesy of the artist, Sadie Coles HQ, London and Andrea Rosen Gallery, New York Foto: Simon Vogel

 

Kan själv!

Kan själv! - en ljudupplevelse för de allra minsta, 0-2 år

23 juni - 7 augusti

Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska sin omvärld. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur det lilla barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för och närmar sig ljud och så småningom musik. Utställningsmiljö är framtagen för de allra minsta barnen kan skapa, utforska och upptäcka ljud på sina egna villkor.

För mer information om projektet: www.vastarvet.se/sv/Vastarvet/Tjanster/Pedagogik-och-utstallningar/Kan-sjalv1/länk till annan webbplats

För grupper, boka tid genom att maila: bokningar.konstmuseum@boras.se

 

Stillbild från super 8- film, Öxabäck IFs damlag, 1966-1968. Foto: Thor Johnson

Stillbild från super 8- film, Öxabäck IFs damlag, 1966-1968. Foto: Thor Johnson

Öxabäck IF - utan er ingen morgondag

En utställning av Frida Hållander & Åsa Norman

12 maj – 21 augusti 2016

Sommaren 2014 hör konstnärerna Frida Hållander och Åsa Norman radioprogrammet om Öxabäck IF. I radioprogrammet talas det om ett ojämställt fotbollssverige. De hör i programmet om hur en grupp kvinnor startade ett damfotbollslag tillsammans på 1960-talet i Sjuhäradsbygden. Det beskrivs också att laget träffades och organiserades inom textilindustrin där de arbetade tillsammans och tränade ihop.

Vi placerar in oss i eran våg Öxabäck IF, genom er rörelse färdas vi in i våra tider och våra rum. Erat och andras arbete, alla de olika motståndshandlingar och aktivistiska rörelser som ni är en del av, som sträcker sig från ert 1960-tal och tillbaka i tiden har satt spår i våra kroppar idag. Era många handlingar har medfört en stor förändring kring hur kroppar med kvinnliga beteckningar kan röra sig i olika rum.

Vi vill berätta om er för de som inte vet. Ni var rebeller, Öxabäck IF. Det finns många sidor till att vara en rebell, en pionjär i ett sammanhang. Vi vill att ni ska veta att det betydde något för oss, ert spelande. Hur ert förhandlande om vad kroppar kan göra i relation till tid och rum har spelat roll.

Utdrag ur brev från Frida Hållander & Åsa Norman till Öxabäck IF

 

Stillbild ur Annika Larsson, Cigar 1999

Stillbild ur Annika Larsson, Cigar 1999

I dina kläder

I dina kläder - en utställning om identitet, minne och makt.

12 maj – 21 augusti visas samtida fotografi, rörlig bild, collage och skulptur ur Borås konstmuseums samling.

Utställningen undersöker vad det innebär att vara människa, vår självbild, makten över den och våra kroppar. Verken skapar frågeställningar kring hur vi ser på oss själva, men ger även ingångar till hur vi kan leva oss in i andras identiteter. Hur konstrueras en identitet; vilken betydelse har vår uppväxt, våra minnen och vår omgivning för vilka vi är idag? Vidare undersöks förhållandet mellan makt, identitet och kläder.

I dina kläder visas i dialog med museets stora utställning Screens & mirrors, där fotografi, seende och kropp är det centrala.

I Nathalia Edenmonts storskaliga fotografier iscensätts situationer som berör liv och död, där konstnären själv prövar roller. I Self portrait (Deathbed) ikläder sig Edenmont rollen som sin avlidna mamma, medan en modell får agera konstnären, sittandes vid moderns sida. Det dubbeltydiga självporträttet kompliceras ytterligare, då modellen blickar in i kameran och därmed även riktar blicken mot konstnären själv. I Enemy prövas fotografiets roll som sanningsvittne, iscensättningen är verklig och konstnären är nöjd med resultatet först när hon är nära gränsen att kvävas. Här skapar en konstruerad situation ett sätt att se, ett subjektivt utsnitt av en verklighet; ett fotografi.

Mors kläder vittnar om en tid som varit. De fladdrande klänningarna blir sinnebilden för Astrid Göranssons sorg och minne av den bortgångna modern. I Maria Miesenbergers Familjealbum suddas identiteterna ut; relationerna människorna emellan förstärks, medan de avpersonifierade figurerna öppnar upp för betraktaren att med sina egna minnen skapa nya bilder.

Curator Mette Muhli har sammanställt utställningen som en del av sin arbetspraktik på Borås konstmuseum. Praktiken ingår i hennes konstvetenskapliga utbildning på Göteborgs Universitet. För mer information: utställningsansvarig Johanna Holmström, intendent Borås konstmuseum 033-357669 och Mette Muhli 033-357669.

 

Grafiskt tryck

Grafiska uttryck

11 feb – 21 aug

I denna utställning får vi möta konstnärer som på olika sätt har arbetat med det grafiska trycket och uttrycket, från 1900-talets början fram till idag. Utställningen visar ett urval från Borås konstmuseums grafiksamling och ger en indikation på vad som genom tiderna har varit viktigt att inkludera i samlingarna.

 

 

 

 

Walter Bengtsson, Kvinnofigur med barn. Donation, till minne av Nils Horner

Walter Bengtsson, Kvinnofigur med barn.

Nytt i samlingen

17 december 2015 - tillsvidare

En utställning som visar ett urval av museets senaste nyförvärv. Några av verken har aldrig tidigare visats och det är med glädje och stolthet som museet nu ställer ut de verk som införlivats med museisamlingen genom museets egna inköp, förvärv via donationer samt inköp via Tore G Wärenstams Stiftelse.

Museet förvärvar löpande verk inom en rad olika konstområden, som skulptur, måleri, fotografi och rörlig bild. Museets insamlingsarbete är ett viktigt uppdrag för att samla ett brett urval av konstuttryck för kommande generationer.

Museet har idag en samling som omfattar omkring 5 000 verk. Insamlingen av nya verk speglar bland annat utställningsverksamheten på museet. Exempelvis förvärvades Patrik Andinés verk i samband med utställningen Drömfångare, som visades på museet 2014. En tyngdpunkt i museets insamlingsarbete ligger naturligtvis på Sjuhäradsområdet.

Utställningen Nytt i samlingen kommer att utökas med ytterligare verk under våren.

Senast uppdaterad: 2016-07-01 17.01

Kontakt

Borås Konstmuseum

Besöksadress
Kulturhuset, P.A. Halls Terrass

Postadress
Borås Konstmuseum 501 80 Borås

Leveransadress
P.A. Halls Terrass 4

Fakturaadress
Borås Stad
Fakturaservice Box 907
501 10 Borås (Ange refkod)

Konstmuseet värdpersonal
(ordinarie öppettider)
0734-327386

Kulturhusets reception
033 - 35 35 05

Personal

Museichef
Pontus Hammarén
pontus.hammaren@boras.se
Telefon: 033-357681

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>