Borås Stads logotype

Kommande utställningar

Andrea Zittel, Flat Field works

Borås Internationella Skulpturbiennal 2016

20 maj - 18 september

I 2016 års upplaga av Borås Internationella Skulpturbiennal kommer ett femtontal konstnärers verk att visas i tre olika områden i staden. Årets skulpturbiennal får oss att fundera över platsers betydelser och hur vi kan se dem på nya sätt genom konsten.
Konstnärerna kommer bl.a. från Finland, Libanon, Storbritannien, Sverige och USA. Mer information

Curator: Linda Wallenberg

Bildcredits: Andrea Zittel, Flat Field Works (Middelheim Variant #2), 2015 (detalj) Middelheim Museum, Antwerp. Courtesy of the artist, Sadie Coles HQ, London and Andrea Rosen Gallery, New York Foto: Simon Vogel

 

Kan själv!

Kan själv! - en ljudupplevelse för de allra minsta, 0-2 år

23 juni - 7 augusti

Nu kommer den tredje Kan själv! utställningen till er kommun och ni är välkomna att besöka den på Borås Konstmuseum 23 juni – 7 augusti 2016. Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska sin omvärld. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur det lilla barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för och närmar sig ljud och så småningom musik. Därför har vi gjort en utställningsmiljö där de allra minsta barnen kan skapa, utforska och upptäcka ljud på sina villkor.

Utställningens formgivning och innehåll bygger på den förstudie vi gjort tillsammans med barn i Skene och Ytterby. Det är lagom med 4-8 barn i gruppen och ett besök brukar vara ca 45 min. Som vuxen ger du barnen det bästa besöket genom att sitta på golvet, vara tillgänglig, ge bekräftelse och låta barnen själva styra sin upplevelse. Vi ber er att respektera åldersgränsen på 0-2 år och hoppas att ni ska få en härligt ljudande stund tillsammans med era barn.

Handledning finns i utställningen och att ladda ner här: www.vastarvet.se/sv/Vastarvet/Tjanster/ Pedagogik-och-utstallningar/Kan-sjalv1/

Bokningar: bokningar.konstmuseum@boras.se Frågor: Emilie Ackerman, museikoordinator 033-357671, 0768-887671 emilie.ackerman@boras.se

 

Klangbotten

Klangbotten

11 augusti -21 augusti

Klangbotten är ett samarbete mellan företrädare för den samtida musik- och bildkonsten men också andra konstnärliga uttryck. Elsbeth Bergh från Levande Musik har tagit initiativ till ett regionalt nätverk inom vilket konstnärer och curatorer, musiker och arrangörer kan samtala om gemensamma rum där man undersöker nya kontaktytor och infallsvinklar. Tanken är att förutom utveckling av konstarterna, få utrymme för samtal om konsten, samarbeta om konstnärsresidenser och pedagogiska projekt.

Inom ramen för det formulerade projektet har fyra aktörer i regionen, Borås och Skövde Konstmuseer, Konstnärskollektivet Not Quite och Gerlesborgsskolan valt att samarbeta med konstnärerna Hanna Hartman och Lene Grenager.

Hanna Hartman och Lene Grenager representerar två olika riktningar inom den nutida konstmusiken: Hartman arbetar med amplified objects (vardagsobjekt eller speciellt konturerade objekt som förstärks med ex. kontaktmikrofoner) Grenager arbetar i huvudsak med akustisk musik och mer konventionella instrument.

De två kompositörerna/musikerna ombeds att förhålla sig till rummet, så tillvida att de på något sätt skapar ett verk som besitter rummet under en längre tidrymd eller kan dröja sig kvar i rummet efter att en eventuell livekonsert framförts. På så sätt avser vi att positionera projektet i gränslandet mellan konsertmusiksituationen och samtidskonsthallarnas utställningsformat.

 

Ernst Billgren

Ernst Billgren vs
Wilhelm von Kröckert

17 september 2016 – 15 januari 2017

För första gången ställer Ernst Billgren och Wilhelm von Kröckert ut tillsammans, för att en gång för alla avgöra vem som är bäst.

Billgrens verk är från åren 1982-2013 och von Kröckerts från 2014-2016.

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2016-05-16

Kontakt

Borås Konstmuseum

Besöksadress
Kulturhuset, P.A. Halls Terrass

Postadress
Borås Konstmuseum 501 80 Borås

Leveransadress
P.A. Halls Terrass 4

Fakturaadress
Borås Stad
Fakturaservice Box 907
501 10 Borås (Ange refkod)

Konstmuseet värdpersonal
(ordinarie öppettider)
0734-327386

Kulturhusets reception
033 - 35 35 05

Personal

Museichef
Pontus Hammarén
pontus.hammaren@boras.se
Telefon: 033-357681

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>