Borås Stads logotype
Kontakt

Miljöförvaltningen
Bostad Borås
033-35 73 17, Anna Strömvall
bostadboras@boras.se

Besöksadress
Fullmäktigehuset
Sturegatan 42

Postadress
Borås Stad
Bostad Borås
501 80 Borås

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>