Borås Stads logotype

Hej, du har kommit in på en gammal webbsida för Borås Stad. Information på denna sida kan vara inaktuell.

Välkommen till nya boras.se.

Buller

Ljud finns i princip ständigt i vår omgivning. Sådant ljud som vi helst vill slippa och som känns störande kallas för buller. Vad vi uppfattar som buller varierar från person till person. Buller kan komma från t.ex. fläktar, trafik, restauranger, aktiviteter i huset där vi bor. Ibland kan bullerstörningar ge upphov till koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. Buller kan även ge upphov till hörselskador som tinnitus.

Bullret från en trafikled varierar mycket vid olika tidpunkter beroende på trafikens täthet och sammansättning. Buller från industriverksamhet kan uppstå från själva produktionen och bullrande transporter till och från industrierna.


Senast uppdaterad: 2015-09-29 14.23

Kontakt

Miljöförvaltningen
033-35 35 30 00
miljo@boras.se

Pia Aspegren, 033-35 30 07

Besöksadress
Fullmäktigehuset
Sturegatan 42

Postadress
Borås Stad
Mijöförvaltningen
501 80 Borås

Mer information
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>