Borås Stads logotype

Ansöka om lov

En ansökan om lov ska vara skriftlig. För att underlätta handläggningen och förbättra möjligheten att få en snabb och korrekt bedömning av just ditt ärende är det viktigt att dina handlingar är kompletta och förklarar ärendet på ett tydligt sätt.

Bestämmelser


Det första du bör göra är att ta reda på vilka möjligheter och begränsningar som finns när det gäller din fastighet.  Dessa frågor regleras vanligtvis genom detaljplaner och i vissa fall genom områdesbestämmelser.  På landsbygden regleras dessa frågor från fall till fall, beroende på om fastigheten bedöms ligga inom samlad eller spridd bebyggelse.  

Gällande byggregler
Förutom de bestämmelser som kan finnas i området ska alltid gällande byggregler följas. Reglerna finns i olika skrifter som: Plan- och bygglagen (PBL 2010:900), Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338), Boverkets byggregler (BBR 19), Eurokoder (BFS 2008:8), Tillgänglighet på allmänna platser (ALM 2) med mera.

Beställa kartunderlag
För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden bör du beställa en karta över din fastighet. På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område.  I din bygglovsansökan ska du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs i bygglovet. Beställ kartan på vår hemsidaöppnas i nytt fönster så levererar vi den digitalt eller via vanlig post så snart den är producerad. Mer information får du i samband med att du gör din kartbeställning.

Lämna in ansökan
När du gjort färdigt dina handlingar ska du lämna eller skicka in dom till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det kan ske genom vanlig post, e-post eller direkt till Samhällsbyggnadsnämndens expedition i Stadshuset på Kungsgatan 55, våning 6. Är du osäker om handlingarna är tillräckligt tydliga eller om det är något annat du undrar över kan du ta med handlingarna till våra bygglovhandläggare. De sitter också på 6:e våningen i Stadshuset och har öppen mottagning tisdag-fredag 10.00 - 11.30. Ett besök ger våra handläggare en möjlighet att få en tidig inblick i projektet vilket kan förenkla och förkorta tiden för den fortsatta bygglovprocessen.

Dela |
Sidan uppdaterad: 2014-04-15
Kontakt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
033-35 85 00
samhallsbyggnad@boras.se

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 55

Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
501 80 Borås

Öppen mottagning
Vid behov av ytterligare information är bygglovhandläggare eller byggnadsinspektörer tillgängliga för att ge information och råd. Det gör vi på vår öppna mottagning med "drop-in" funktion i Stadshuset på Kungsgatan 55, plan 6:

Tisdag - fredag 10.00 - 11.30

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>