Borås Stads logotype

Bergdalskolan


 

 

Varmt välkomna till ett nytt läsår alla elever och alla föräldrar!

 

Speciellt välkomna till alla er som börjat i förskoleklassen. I år har vi tre förskoleklasser.

Jag tycker att skolstarten idag har känts mycket positiv. Personalen jobbar hårt för att det ska bli ett bra läsår för alla elever, men ett gott samarbete med er föräldrar är viktigt för att vi ska lyckas.

Vi har lärare på alla tjänster på Bergdalskolan. Idrottsläraren Tomas Oskarsson har gått i pension och Andreas Sjöblom tar över efter honom. Två av våra lärare kommer att lämna Bergdalskolan i slutet av september för läraruppdrag i annan kommun. Det är Linda Kjellberg i år 5 och Lotta Ringström i år 4. Vi är glada över att vi har tillsatt båda dessa tjänster med lärare som har både erfarenhet och lärarlegitimation. Olivia Dahl, kommer att ta över Lindas klass och Andrea Roy kommer att ta över efter Lotta i år 4.

Undertecknad är under hösten tillförordnad rektor då vår ordinarie rektor Fanny Olausson är föräldraledig året ut. Till min hjälp kommer jag att ha Anah Sjösten, som en del av er träffade när hon, innan sin föräldraledighet, jobbade på Blå fritidsavdelning.

 

Bra-start-vecka

Nästa vecka drar vi igång något vi kallar för ”Bra start vecka” på skolan. Alla elever är med på skoltid och på fritids och olika aktiviteter sker varje dag. Alla klasser och fritidshemsavdelningar kommer att ta fram tydliga regler, arbetsro och om vad som gäller i klassrummet eller på avdelningen. Alla kommer att arbeta med ”hur man är en bra kamrat”.

Vår skolsköterska Maggan kommer att prata sömn med eleverna i år 3 och 5. Vår specialpedagog Susanne och speciallärare Åsa kommer att ha lektion kring studieteknik med år 4 och 6. Anah, som är samordnare för fritidshemmet, kommer att ha lektion om nätvett och sociala medier för år 5 och 6.

Veckan kommer också att innehålla fadderaktiviteter och rastlekar. Våra sexor kommer att ordna lekar för de yngre barnen.

För att avsluta på topp kommer alla elever år 1-6 att ha en idrottsdag vid Kypesjön under hela fredagen. Förskoleklasserna kommer att ha en aktivitet på skolan istället.

Vad kan ni bidra med som föräldrar?

Under denna vecka kommer vi att arbeta aktivt med språket. Både hur man uttrycker sig till kamrater och vikten av att inte använda ett fult språk. Vi kommer att ha nolltollerans mot detta och arbeta aktivt för att få bort fula ord under året och vi önskar att ni där hemma gör likadant.

 

Maria Eriksson

Tf. Rektor

 

 

Lärplattformen Pingpong

Från och med läsåret 2016-2017 kommer du som vårdnadshavare att få en egen inloggning till lärplattformen Pingpong. Här kommer du att få information från skolan och fritidshemmet. Ytterligare information lämnas ut vid skolstart.

Du finner också informationen här.PDF

 


 

Vi vill redan nu informera er om att den 15 och den 17 augusti kommer fritidsavdelningarna till stor del att bemannas av vikarier på grund av kompetensutveckling för personalen.

 

Följande dagar kommer elever i år 4-6 att sluta kl 13.30 pga kompetensutveckling för klasslärarna:

Tisdag 27 september

Tisdag 25 oktober

Torsdag 8 december

 

Följande dagar kommer fritidshemmet till stor del bemannas av vikarier pga kompetensutveckling för pedagogerna:

Tisdag 20 sept

Tisdag 27 sept

Torsdag 20 oktober

Tisdag 25 oktober

Tisdag 29 november

Torsdag 8 december


 

 

 


Senast uppdaterad: 2016-08-22 16.08

Kontakt

Stadsdelsförvaltningen
Norr
Bergdalskolan/Sjukhusskolan
033-35 88 71
bergdalskolan@boras.se

Tf rektor
Maria Eriksson
033-35 80 11
maria3.eriksson@boras.se

Besöksadress
Gustav Adolfsgatan 81

Postadress
Borås Stad
Bergdalskolan
Stadsdelsförvaltningen
Norr
501 80 Borås

Jämför service i Borås

Jämför kvalitet och resultat på grundskolor i Borås i vår jämförelsetjänst.

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>