Borås Stads logotype

Hej, du har kommit in på en gammal webbsida för Borås Stad. Information på denna sida kan vara inaktuell.

Välkommen till nya boras.se.

Foto: Superstudio

Förskolor i stadsdel Norr

Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller söker arbete. Förskolan ska genom pedagogisk verksamhet ge barn fostran och omvårdnad. Verksamheten gäller från 6 månaders ålder tills barnet börjar i förskoleklass eller i grundskolan.

Du som förälder har möjlighet att välja en förskola som inte ligger närmast hemmet. Valet tillgodoses i mån av plats, om det inte medför betydande problem. Det finns också möjlighet att välja familjedaghem, där dagbarnvårdare driver verksamhet i sitt eget hem, eller fristående förskola.

Kompletterande barnomsorg genom kooperativa familjenätverk

Föräldrar har möjlighet att driva barnomsorg i egen regi och få kommunala bidrag till det genom att bilda kooperativa familjenätverk och pedagogisk omsorg.

CENTRUM

FRISTAD

Asklandaområdet:
Asklandagården
Lekåsen
Ljungagården

Bredaredsområdet:
Växthuset

Gulaskolanområdet:
Sikgården
Skogsstjärnan
Torggården

Borgstenaområdet:
Blåklinten

Sparsörsområdet:
Frufällegården
Lilla Safiren
Trollevi

SJÖBO
ÖPPNA FÖRSKOLOR


Senast uppdaterad: 2016-09-06 10.22

Kontakt

Stadsdelsförvaltningen Norr
Förskola

Välkommen med din ansökan via Borås Stads självservice för barnomsorg - Dexterlänk till annan webbplats

Du kan även ringa eller mejla till någon av våra placeringssamordnare

Placeringssamordnare förskola
Fristad/Sjöbo
Marie Iwarson
033-35 87 53
marie.iwarson@boras.se

Placeringssamordnare förskola
Centrum
Ingmarie Mårtensson
033-35 36 75
ing-marie.martensson@boras.se

Samordnare
Siv Dahlgren
033-35 59 75
siv.dahlgren@boras.se

Placeringssamordnare fritidshem
Centrum, Fristad, Sjöbo

Christina Persson
033-35 34 65
christina.persson@boras.se

Områdessamordnare
Maja Sauvolainen
033-35 37 13
maja.sauvolainen@boras.se

Planeringsledare
Thorvald Pellby Petterson
033-35 88 89
thorvald.pellby.pettersson@boras.se

Områdeschef
Håkan Anving
hakan.anving@boras.se

Besöksadress
Olovsholmsgatan 32
Plan 4

Postadress
Borås Stad
Stadsdelsförvaltningen Norr
501 80 Borås

Jämför service i Borås
Jämför kvalitet och resultat på förskolor i Borås i vår jämförelsetjänst.
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>