Borås Stads logotype
Foto: Superstudio

Förskolor i stadsdel Norr

Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller söker arbete. Förskolan ska genom pedagogisk verksamhet ge barn fostran och omvårdnad. Verksamheten gäller från 6 månaders ålder tills barnet börjar i förskoleklass eller i grundskolan.

Du som förälder har möjlighet att välja en förskola som inte ligger närmast hemmet. Valet tillgodoses i mån av plats, om det inte medför betydande problem. Det finns också möjlighet att välja familjedaghem, där dagbarnvårdare driver verksamhet i sitt eget hem, eller fristående förskola.

Kompletterande barnomsorg genom kooperativa familjenätverk
Föräldrar har möjlighet att driva barnomsorg i egen regi och få kommunala bidrag till det genom att bilda kooperativa familjenätverk och pedagogisk omsorg.

CENTRUM
FRISTAD
SJÖBO
ÖPPNA FÖRSKOLOR
Dela |
Sidan uppdaterad: 2014-04-17
Kontakt
Stadsdelsförvaltningen Norr
Förskola

Välkommen med din ansökan via Borås Stads självservice för barnomsorg - Dexterlänk till annan webbplats

Du kan även ringa till någon av våra placeringssamordnare

Placeringssamordnare
Fristad/Sjöbo
Marie Iwarson
033-35 87 53
marie.iwarson@boras.se

Placeringssamordnare
Centrum
Ingmarie J-Mårtensson
033-35 36 75
ing-marie.josefsson-martensson@boras.se

Områdessamordnare
Maja Sauvolainen
maja.sauvolainen@boras.se
033-35 37 13

Planeringsledare
Thorvald Pellby Petterson
thorvald.pellby.pettersson@boras.se
033-35 88  89

Områdeschef
Håkan Anving
hakan.anving@boras.se

Postadress
Borås Stad
Stadsdelsförvaltningen Norr
501 80 Borås

Jämför service i Borås
Jämför kvalitet och resultat på förskolor i Borås i vår jämförelsetjänst.
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>