Borås Stads logotype

Hej, du har kommit in på en gammal webbsida för Borås Stad. Information på denna sida kan vara inaktuell.

Välkommen till nya boras.se.

2012-01-04 10.53

Förskolan vill testa Tempus

Med Tempus kan vi kasta våra papper.

Vad är Tempus?


Tempus (tidigare Nuddis) är ett webbaserat system som möjliggör att:
  • föräldrar lägger och ändrar schema samt anmäler frånvaro via webben, antingen hemifrån eller på dator vid förskolan
  • förskolepersonal kan lämna meddelanden (och lägga upp bilder) som föräldrarna kan se i samband med in- och utstämpling.

Ändras avgiftssystemet?


I en notis i Borås Tidning tisdagen den 3 januari står "Stadsdel Norr vill testa en ny form av taxa på några av stadsdelens förskolor", men det är fel. Tempus innebär ingen förändring av systemet för avgifterna inom förskolan.

Varför Tempus?


Systemet förväntas vara kvalitetshöjande för våra barns föräldrar, minska tiden för administration, förbättra arbetsmiljön för vår personal och minska miljöpåverkan.
 
Föräldrar kan sköta tidigare pappersväxling med kommunen antingen genom sin dator hemifrån eller på förskolan. Byte av barns schematider görs enklare genom detta system. Information och korta meddelande kan ges till föräldrarna som de ser vid in- eller utloggning på förskolan.

Verksamheten kan lägga mindre tid på administration och pappershantering och istället mer tid på barnen, pedagogisk utveckling, analys och uppföljning. Systemet underlättar personalplaneringen genom att verksamheten får bättre koll på när flest barn är på förskolan under veckan. Personalens scheman kan anpassas till verksamhetens behov. Kostorganisationen kan mer precist laga de portioner mat som går åt, vilket bidrar till mindre spill.
 

Så här fungerar Tempus


När barnen kommer så trycker föräldrarna på barnets namn på en pekskärm, proceduren upprepas när barnet går hem.
 
Schema- och frånvaroanmälningar gör föräldrarna via webben antingen hemifrån eller via pekskärmen som sitter i hallen på avdelningen.
 

Pilotprojekt


Stadsdelsnämnden Norr vill göra ett pilotprojekt för att pröva Tempus. Planen är att beslut tas vid nämndmötet 2 februari.
 
Stadsdelsnämnden Norr ser det angeläget att få pröva systemet för Borås Stad och ser detta verktyg som en självklar faktor i arbetet med trygga, informerade, dialogskapande och nöjda kunder. Stadsdelen vill pilot-köra systemet under ett år och därefter utvärdera detta. Om projektet slår väl ut är förhoppning att hela Borås Stad ska kunna ta del av Tempus, som ett led i arbetet mot nöjdare brukare i staden.

Pilotprojektet planeras att genomföras inom befintligt taxesystem.

Marita Haglund
administrativ chef

Kontakt
Stadsdelsförvaltningen Norr
Marita Haglund
administrativ chef
033-35 70 00
stadsdelnorr@boras.se
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>