Borås Stads logotype

Aplaredskolan och fritidshem

Aplaredskolan är en mindre F-6 skola med fritidshem. Den är centralt belägen i samhället som omgärdas av naturområde. Skolans profil är naturskola. Naturen går som en röd tråd genom hela verksamheten.

Vi arbetar åldersintegrerat och temainriktat med barnen. Det gemensamma arbetssättet gör att eleverna tränas och växer in i att ta ansvar för skolarbetet allt efter ålder och mognad.

I dagsläget är vi ca 70 elever på skolan fördelat på 4 klasser. Vi är 10 i personalen.

Senast uppdaterad: 2016-05-09 09.22

Kontakt

StadsdelsförvaltningenÖster
Aplaredskolan
033-28 01 32

Rektor
Lena Sundbaum
Mobil: 0766 230752

Biträdande rektor​
Bengt Norell
Mobil:0729 893744

Besöksadress
Boråsvägen 22länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
516 50 Aplared

Postadress
Borås Stad
Aplaredskolan
Stadsdelsförvaltningen Öster
501 80 Borås

DEXTER
Via Borås Stads självservice för grundskola - Dexterlänk till annan webbplats - kan du bland annat se schema, närvaroöversikt och göra sjukanmälan.

OUTLOOK

Som elev kan du logga in på Outlook webbmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>