Borås Stads logotype

MAS och MAR

Uppdraget som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal (MAR),  är i Borås Stad är fördelat på tre personer.

Ann-Marie Lidberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschef för MAS/MAR-enheten, har huvudansvar för Stadsdelsförvaltningen Öster samt för LSS-gruppbostäderna inom Sociala omsorgsförvaltningen.

Carina Molander- Ivarsson 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, har huvudansvar för Stadsdelsförvaltningarna Norr och Väster, Arbetslivsförvaltningen samt Sociala omsorgsförvaltningens verksamhet förutom LSS-gruppbostäderna.

Marie Elm 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, huvudansvar för vårdsamverkan och läkemedel.

Jessica Engkvist Medicinskt ansvarig för rehabilitering, har ansvar för rehabiliteringsfrågor och medicintekniska produkter inom hela Borås Stad.

Senast uppdaterad: 2016-11-11 08.43

Kontakt

Stadsdelsförvaltningen Öster
MAS/MAR-enheten

MAS/Enhetschef
Ann-Marie Lidberg
033-35 35 40

MAS
Marie Elm 0766-230649

MAS
Carina Molander-Ivarsson
033-35 84 12

MAR
Jessica Engkvist
033-35 35 71

Fax: 033-353818

Områdeschef
Annica Olausson

Besöksadress
Våglängdsgatan 21
Paviljongen Plan 2
Borås

Postadress
Borås Stad
Stadsdelsförvaltningen Öster
501 80 Borås

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>