Borås Stads logotype

Hej, du har kommit in på en gammal webbsida för Borås Stad. Information på denna sida kan vara inaktuell.

Välkommen till nya boras.se.

Adoption

Vi som arbetar med adoptionsutredningar i Borås Stad är socionomer med olika former av vidareutbildningar. Till våra arbetsuppgifter hör också rekrytering, utredning, utbildning och handledning av familjehem varför vår yrkestitel är familjehemsekreterare.

Vi ansvarar för alla utredningar inom Borås Stad som gäller adoption av utländska barn. De barn som blir aktuella för internationell adoption är i de flesta fall barn som är föräldralösa eller övergivna. Utredarens roll är att tillvarata barnets intresse, alltså letar vi inte barn till föräldrar - utan föräldrar till barn.

Sedan 1 januari 2005 ska de som ansöker om att få adoptera ett utländskt barn ha deltagit i föräldrautbildning inför adoptionen. Beslutet om medgivande får inte ges innan föräldrautbildningen är avslutad vilket innebär att utredningstiden kan variera. Information om föräldrautbildning får ni genom att kontakta någon av nedanstående handläggare.

Informationssamtal

Syftet med informationssamtalet är att informera er om den fortsatta adoptionsprocessen samt att samtala kring era frågor och funderingar. Informationssamtalet inbjuds ni till innan ni påbörjar föräldrautbildningen.

Efter informationssamtalet påbörjas själva utredningen som består av:

Genomgång av föräldrautbildningens teman samt djupintervjuer

I Borås Stad har vi utarbetat en egen metod att arbeta efter. Vi träffar er tillsammans vid alla tillfällen.

Vid det första tillfället går vi igenom era kunskaper och insikter från föräldrautbildningen.
Därefter börjar vi med djupintervjun och den första delen  har vi valt att kalla då-kartan. Vi pratar då om den tid som ni levt innan ni blev ett par. Därefter gör vi nu-kartan som handlar om hur ert gemensamma liv sett ut och hur den aktuella situationen är.

Djupintervjuerna sker vid 2-3 tillfällen då vi träffas hemma hos er.

Det insamlade materialet skrivs ned och vi går igenom intervjun i arbetsgruppen och tillsammans med vår handledare för att sedan inbjuda er till ett:

Avslutningssamtal

Nu får ni möjlighet att läsa igenom utredningen och vi återger intervjuerna till er. Syftet med återgivningen är att lyfta fram de styrkor och sårbarheter som vi vill göra er uppmärksamma på inför ert kommande föräldraskap.


Senast uppdaterad: 2015-01-15 13.33

Kontakt

Individ- och familjeomsorg (IFO), familjerätten

Enhetschef
Agneta Kettil
033-35 82 46
agneta.kettil@boras.se

Du som funderar på att eventuellt adoptera ett utländskt barn, kontakta oss så informerar vi om hur du ska gå tillväga.

Familjerättssekreterare
Annika Arvidsson
033-35 8293
annika.arvidsson@boras.se

Catrin Karlsson
033-35 77 34
catrin2.karlsson@boras.se

Stefan Jonsson
stefan.jonsson@boras.se
033-35 71 34

Petra Wilsenack
petra.wilsenack@boras.se
033-35 82 51

Anne Sandberg
anne.sandberg@boras.se
033-35 71 47

Helene Hedlund
helene.hedlund@boras.se
033-35 81 63

Eva Andersson
033-35 82 29
eva2.andersson@boras.se

Linda Josefsson
033-35 82 31
linda.josefsson@boras.se

Monica Fridberg
monica.fridberg@boras.se

Besöksadress
Ramnåsgatan 1
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Postadress
Borås Stad
Stadsdelsförvaltningen Väster
501 80 Borås

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>