Borås Stads logotype

Hej, du har kommit in på en gammal webbsida för Borås Stad. Information på denna sida kan vara inaktuell.

Välkommen till nya boras.se.

Dialogcentrum

Konturer av människor i olika situationer

Dialogcentrum kan hjälpa er som behöver stöd och vägledning i familjen, till exempel:

  • Konflikter i familjen
  • Svårigheter att prata med varandra
  • Bekymmer och oro över era barn
  • Osäkerhet i föräldrarollen och behov av stöd och vägledning
  • Att en förälder mår dåligt och det påverkar resten av familjen.

För att komma till Dialogcentrum behöver du först kontakta en socialsekreterare. Ring till Borås Stads växel och be att få tala med en socialsekreterare på IFO barn och familj i den stadsdelsförvaltning du tillhör.
 
Vid vår första kontakt kommer vi tillsammans överens om var och när vi ska träffas. Vi bestämmer också tillsammans utifrån era mål och behov hur vi bäst kan vara till hjälp för er. Verksamheten är kostnadsfri för boende i Borås Stad.

Dialogcentrums grundsyn

  • Vi arbetar utifrån ett familjeperspektiv med barnet i fokus.
  • Vi respekterar allas åsikter.
  • Barnets röst är viktig.
  • Insatsen bygger på frivillighet och delaktighet.
  • Vi har tystandsplikt.

På Dialogcentrum arbetar familjeterapeuter med olika yrkesbakgrunder, kunskaper och erfarenheter.


Senast uppdaterad: 2016-02-23 14.00

Kontakt

Individ- och familjeomsorg (IFO),
barn och familj

Dialogcentrum

Enhetschef
Kerstin Wadman
033-35 34 90
kerstin.wadman@boras.se

Besöksadress
Stora Brogatan 11, vån 3
Borås

Postadress
Borås Stad
Stadsdelsförvaltningen Väster
Dialogcentrum
501 80 Borås

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>