Borås Stads logotype

Fältgruppen

Fälgruppens verksamhet är under uppbyggnad och hemsidan uppdateras efterhand.

Vi fältsekreterare arbetar heltid på uppdrag av kommunen med uppsökande och förebyggande socialt arbete. Vårt fokus ligger på ungdomar 13-18 år som är i riskzon för social ohälsa. Vi vistas mycket i ungdomars miljöer för att lära känna dem och deras sätt att leva. Vi finns bland annat på fritidsgårdar, högstadieskolor, olika arrangemang som discon och liknande. Kvällar och helger finns vi i city.

Vuxenvandra Inspark 2015

Vill du göra en insats för ungdomarna i Borås? Då är du välkommen att vara med på vuxenvandring på Insparken.

Fältgruppens uppdrag

Vi är sex socionomer/socialpedagoger och har kunskap om ungdomsproblematik i allmänhet och om ungdomssituationen i Borås i synnerhet.

Fältgruppen arbetar också med:

  • Ungdomstjänst
  • Vuxenvandring

Vårt mål är att stärka ungdomarnas positiva sidor och hjälpa dem att se och våga prova andra vägar i livet. Vi jobbar med ungdomar både enskilt och i grupp i syfte att förhindra eller bryta en negativ utveckling. För att vi ska kunna göra så mycket nytta som möjligt vill vi gärna att ungdomar kommer och pratar med oss om allt möjligt. Men vi tvingar aldrig någon. Vårt arbete bygger helt på frivillighet och förtroende! Vi har tystnadsplikt precis som en kurator eller sjuksköterska.

Samarbetar med andra vuxna

I vårt arbete är det viktigt att vi har ett bra samarbete med andra i samhället som till exempel skolpersonal, polisen, socialtjänsten, fritidsledare, ungdomssamordnare med flera. För oss är det dock allra viktigast att samarbeta med föräldrarna.

Du kan vända dig till fältgruppen om du är ungdom, eller förälder som är orolig för din tonåring. Vi svarar på frågor och ger råd.

Senast uppdaterad: 2016-05-31 09.59

Kontakt

Individ- och familjeomsorg (IFO),
barn och familj

Vid akuta ärenden ring Socialjouren på telefon 112

Enhetschef
Ny enhetschef tillträder 8 augusti 2016

Postadress
Borås Stad
Stadsdelsförvaltningen Väster
Fältgruppen
501 80 Borås
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>