Borås Stads logotype

Hej, du har kommit in på en gammal webbsida för Borås Stad. Information på denna sida kan vara inaktuell.

Välkommen till nya boras.se.

Fältgruppen

Fälgruppens verksamhet är under uppbyggnad och hemsidan uppdateras efterhand.

Fältgruppen arbetar med uppsökande och förebyggande socialt arbete. Vårt fokus ligger på ungdomar 10-16 år som är i riskzon att utveckla psykisk ohälsa. Vi vistas mycket i ungdomarnas miljöer för att knyta kontakter, skapa relationer och kartlägga de behov som finns. Ni möter oss bland annat på fritidsgårdar, skolor, olika arrangemang som discon och liknande. Vi kommer också finnas på sociala medier. Målet är att bryta negativ utveckling genom att stärka ungdomars positiva sidor och ge dem en känsla av respekt, tillit och erkännande.

För att vi ska kunna göra så mycket nytta som möjligt vill vi gärna att ungdomar kommer och pratar med oss om allt möjligt, men vi tvingar aldrig någon. Vårt arbete bygger helt på frivillighet och förtroende. Vi har tystnadsplikt precis som en skolkurator eller sjuksköterska.

I vårt arbete är det viktigt att vi har ett bra samarbete med andra i samhället som till exempel skolpersonal, polisen, socialtjänsten, fritidsledare, ungdomssamordnare med flera, men framför allt är kontakten med ungdomar och föräldrar det som är viktigast för oss.

Kontakt

Du kan vända dig till fältgruppen om du är ungdom, eller om du som förälder är orolig för din ungdom. Vi svarar på frågor och ger råd.
Du når oss på vår telefon 070-519 81 64, på vår mail faltgruppen@boras.se eller på vår facebooksida: facebook.com/faltgruppeniboras

Du kan även kontakta någon av fältsekreterarna direkt:

Linnéa Hjerpe-Ekelöf
linnea.hjerpe.ekelof@boras.se
076-888 81 64
Facebook: Linnéa Fältare

Malin Yderhag
malin.yderhag@boras.se
070-597 06 71
Facebook:Malin Fältare

 


Senast uppdaterad: 2016-12-19 13.34

Kontakt

Individ- och familjeomsorg (IFO),
barn och familj

Vid akuta ärenden ring Socialjouren på telefon 112

Enhetschef
Helena Millberg
033-35 34 25
helena.millberg@boras.se

Postadress
Borås Stad
Stadsdelsförvaltningen Väster
Fältgruppen
501 80 Borås
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>