Borås Stad - boras.se

Såklart Borås

Såklart Borås är Borås Stads tidning till alla hushåll i kommunen. Den kommer ut fyra gånger per år.

Tidningen framsida

Såklart Borås vår 2016

I detta nummer kan du bland annat läsa om Götalandsbanan, utställningen Screens and Mirrors, vardagen för ensamkommande flyktingbarn på HVB-hem och hur nattpatrullens arbete kan vara.

Alternativa format

Se även tidigare nummer av Såklart Borås.

Kontakt
Stadskansliet
Kommunikation
033-35 70 00
boras.stad@boras.se

Charlotte Ohlsson
tfn 033-35 70 68

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 55

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås