Borås Stad - boras.se

Såklart Borås

Såklart Borås är Borås Stads tidning till alla hushåll i kommunen. Den kommer ut fyra gånger per år.

Tidningen framsida

Såklart Borås Växer,
specialnummer höst 2015

I specialnumret Såklart Borås Växer kan du läsa om hur Borås bygger vidare mot visionen Borås 2025. För att vi ska nå vår gemensamma bild av framtidens Borås måste vi planera för det redan idag. Oavsett om det gäller Götalandsbanan, hur vi bygger förskolor eller mötesplatser. Som vanligt finns det reportage och nyheter från stadsdelarna och långläsning från kulturen om Kunskapens frukt på Borås Stadsteater och Vi är Romer på Kulturhuset.

Alternativa format

Se även tidigare nummer av Såklart Borås.

Kontakt
Stadskansliet
Kommunikation
033-35 70 00
boras.stad@boras.se

Charlotte Ohlsson
tfn 033-35 70 68

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 55

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås