Borås Stad - boras.se

Såklart Borås

Såklart Borås är Borås Stads informationstidning till alla hushåll. Den kommer ut fyra gånger per år.
Kontakt
Stadskansliet
Kommunikation
033-35 70 00
boras.stad@boras.se

Charlotte Ohlsson
tfn 033-35 70 68

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 55

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås