Borås Stads logotype

Hej, du har kommit in på en gammal webbsida för Borås Stad. Information på denna sida kan vara inaktuell.

Välkommen till nya boras.se.

Snabba fakta

Här hittar du snabba fakta om Borås.
Siffror om stadsdelar eller mindre geografiska områden finns tillgängligt efter sekretessgranskning.
Du som jobbar i Borås Stad har tillgång till befolkningsuppgifter på stadsdelar via intranät.
 • Folkmängd (2015-12-31): 108 488 invånare
 • Folkmängd (2005-12-31): 99 325, varav 64% bor i tätorten Borås
 • Yta: 973 km² (inklusive vatten)
 • Folkökning: 1 466 (2015)
 • Födda: 1 295 (2015)
 • Döda: 946 (2015)
 • Inflyttade: 5 620 (2015)
 • Utflyttade: 4 510 (2015)
 • Utrikes födda eller utländska medborgare: 23 172 (2015)  
 • Bostäder: 51 964 (2015)
 • Nybyggda bostäder 399 (2015)
 • Största offentliga arbetsgivare: Borås Stad storleksklass över 10 000 anställda (2015)
 • Största privata arbetsgivare: Ericsson AB storleksklass 500-999 anställda (2015)
 • Arbetstillfällen: 56 209 (2015)
 • Nystartade företag 682 (2010) - varav 348 AB
 • Arbetslösa: 2 187 öppet arbetslösa (okt 2014 - totalt inskrivna 7 587, 16-64 år)
 • Vuxna med ekonomiskt bistånd: 2 639 (2014)
 • Största bransch: Vård och omsorg 10 571 förvärvsarbetande (2014)
 • Näst största bransch: Handel 9 715 förvärvsarbetande (2014)
 • Inpendling: 13 138 (2015)
 • Utpendling: 8 815 (2015)
 • Personbilar: 62 667 (2015)
 • Lastbilar: 7 641 (2015).


Senast uppdaterad: 2016-12-13 11.18

Kontakt

Stadskansliet
Strategisk samhällsplanering
Monica Lindqvist
033-35 73 22

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 55

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>