Borås Stads logotype

Snabba fakta

Här hittar du snabba fakta om Borås.
Siffror om stadsdelar eller mindre geografiska områden finns tillgängligt efter sekretessgranskning.
Du som jobbar i Borås Stad har tillgång till befolkningsuppgifter på stadsdelar via intranät.
 • Folkmängd (2014-12-31): 107 022 invånare
 • Folkmängd (2005-12-31): 99 325, varav 64% bor i tätorten Borås
 • Yta: 973 km² (inklusive vatten)
 • Folkökning: 1 027 (2014)
 • Födda: 1 321 (2014)
 • Döda: 1 018 (2014)
 • Inflyttade: 5 153 (2014)
 • Utflyttade: 4 434 (2014)
 • Utrikes födda eller utländska medborgare: 22 042 (2014)  
 • Bostäder: 49 595 (2012)
 • Nybyggda bostäder 232 (2012, jämfört med 119  år 2011)
 • Största offentliga arbetsgivare: Borås Stad ca 9 500 anställda (2012)
 • Största privata arbetsgivare: Ericsson AB ca 1 100 anställda (2012)
 • Arbetstillfällen: 55 187 (2013)
 • Nystartade företag 682 (2010) - varav 348 AB
 • Arbetslösa: 2 187 öppet arbetslösa (okt 2014 - totalt inskrivna 7 587, 16-64 år)
 • Vuxna med ekonomiskt bistånd: 2 667 (2013)
 • Största bransch: Vård och omsorg 10 374 förvärvsarbetande (2013)
 • Näst största bransch: Handel 9 516 förvärvsarbetande (2013)
 • Inpendling: 12 659 (2013)
 • Utpendling: 8 128 (2013)
 • Personbilar: 58 804 (2012)
 • Lastbilar: 6 969 (2012).
Dela |
Sidan uppdaterad: 2015-02-25
Kontakt

Stadskansliet
Strategisk samhällsplanering
Monica Lindqvist
033-35 73 22

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 55

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Dokument
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF 1490 Borås BARN.pdföppnas i nytt fönster
PDF 1490 Borås FAKTA.pdföppnas i nytt fönster
PDF 1490 Borås TÄTORT.pdföppnas i nytt fönster
PDF definitioner.pdföppnas i nytt fönster
PDF definitionerb.pdföppnas i nytt fönster
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>