Borås Stads logotype

Snabba fakta

Här hittar du snabba fakta om Borås.
Siffror om stadsdelar eller mindre geografiska områden finns tillgängligt efter sekretessgranskning.
Du som jobbar i Borås Stad har tillgång till befolkningsuppgifter på stadsdelar via intranät.
 • Folkmängd (2015-12-31): 108 488 invånare
 • Folkmängd (2005-12-31): 99 325, varav 64% bor i tätorten Borås
 • Yta: 973 km² (inklusive vatten)
 • Folkökning: 1 466 (2015)
 • Födda: 1 295 (2015)
 • Döda: 946 (2015)
 • Inflyttade: 5 620 (2015)
 • Utflyttade: 4 510 (2015)
 • Utrikes födda eller utländska medborgare: 22 042 (2014)  
 • Bostäder: 51 512 (2014)
 • Nybyggda bostäder 399 (2015)
 • Största offentliga arbetsgivare: Borås Stad storleksklass över 10 000 anställda (2015)
 • Största privata arbetsgivare: Ericsson AB storleksklass 500-999 anställda (2015)
 • Arbetstillfällen: 55 648 (2014)
 • Nystartade företag 682 (2010) - varav 348 AB
 • Arbetslösa: 2 187 öppet arbetslösa (okt 2014 - totalt inskrivna 7 587, 16-64 år)
 • Vuxna med ekonomiskt bistånd: 2 667 (2013)
 • Största bransch: Vård och omsorg 10 571 förvärvsarbetande (2014)
 • Näst största bransch: Handel 9 715 förvärvsarbetande (2014)
 • Inpendling: 12 837 (2014)
 • Utpendling: 8 331 (2014)
 • Personbilar: 60 500 (2014)
 • Lastbilar: 7 377 (2014).

Senast uppdaterad: 2016-09-02 14.26

Kontakt

Stadskansliet
Strategisk samhällsplanering
Monica Lindqvist
033-35 73 22

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 55

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>