Borås Stads logotype

Götalandsbanan och stadens utveckling

Götalandsbanan genom Borås är i särklass stadens viktigaste utvecklingsfråga. Den sätter kommunen i helt ny position i Sverige. Vi får från centrala Borås 15 minuter till Landvetters internationella flygplats och en rulltrappa upp till flyget. Vi får 30 minuter till Göteborg, 30 minuter åt andra hållet till Jönköping, kanske en och en halv timme till Stockholm. Med halverade resetider till Göteborg och Jönköping får vi en gemensam arbets- och utbildningsmarknadsregion. Götalandsbanan kommer föra oss närmare varandra.

Götalandsbanan är också det största stadsbyggnadsprojekt som kommunen har tagit sig an, att gå genom Borås med dubbelspårig järnväg och anlägga ett nytt resecenter.

Trafikverket utreder Götalandsbanan  och arbetet med järnvägsplan och lokaliseringsutredningar pågår. Trafikverket, GR, och Borås Stad har en överenskommelse om medfinansiering av utredningen av ny järnväg mellan Västsveriges två största städer.

Den nya järnvägen ska stärka kommunikationerna inom Västsverige och knyta regionens två största städer närmare varandra.Göteborg-Borås förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats och är en länk i en ny stambana Stockholm-Göteborg via Jönköping.

Borås Stad är medlem i projekten Götalandsbanan och Europakorridoren som planerar för två höghastighetsjärnvägar genom Sverige.

  • Götalandsbanan sträcker sig i ett öst - västligt stråk mellan Göteborg och Stockholm via Borås och Jönköping
  • Europakorridoren följer E4:an och sträcker sig mellan Stockholm, Jönköping, Köpenhamn och Hamburg.
Dela |
Sidan uppdaterad: 2014-08-22
Kontakt

Stadskansliet
Samhällsplanering
Bengt Himmelmann

033-35 84 91

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 55

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Dokument
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Borås Stads studie om Götalandsbanan genom Borås.pdf
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>