Borås Stads logotype

Götalandsbanan & Europakorridoren


Borås Stad är medlem i projekten Götalandsbanan och Europakorridoren som planerar för två höghastighetsjärnvägar genom Sverige.
  • Götalandsbanan sträcker sig i ett öst - västligt stråk mellan Göteborg och Stockholm via Borås och Jönköping
  • Europakorridoren följer E4:an och sträcker sig mellan Stockholm, Jönköping, Köpenhamn och Hamburg.

Götalandsbanan och stadens utveckling
Götalandsbanan genom Borås är i särklass stadens viktigaste utvecklingsfråga. Den sätter kommunen i helt ny position i Sverige. Vi får från centrala Borås 15 minuter till Landvetters internationella flygplats och en rulltrappa upp till flyget. Vi får 30 minuter till Göteborg, 30 minuter åt andra hållet till Jönköping, kanske en och en halv timme till Stockholm. Med halverade resetider till Göteborg och Jönköping får vi en gemensam arbets- och utbildningsmarknadsregion.

Götalandsbanan är också det största stadsbyggnadsprojekt som kommunen har tagit sig an, att gå genom Borås med dubbelspårig järnväg och anlägga ett nytt resecenter. Götalandsbanan kommer föra oss närmare varandra.  

Götalandsbanans väg genom Borås

Se filmen om Götalandsbanan genom Borås eller läs här nedan  hur vi planerat tågets väg genom staden.

Tanken är att tåget kommer in västerifrån längs motorvägen från Göteborg i  320 kilometer i timmen. Sedan går tåget in i en lång tunnel under I15, som gör att vi kan bygga en ny stadsdel på det området. Tåget anländer sedan till ett nytt resecenter där stationen ligger idag, för att sedan fortsätta under högskolan i tunnel. Vid infarten till Borås kommer tåget att kunna hålla 180 kilometer i timmen, under högskolan 160, för att sedan accelerera igenom. Förslaget ger oss samtidigt möjlighet att rensa upp i spårsystemet i stan. I söder kan vi lyfta in Viskadalsbanan i samma tunnel, i norr kan vi på samma sätt lyfta in Älvsborgsbanan. Det frigör mark, tar bort barriäreffekter, ger möjlighet till ny bebyggelse. Stora ytor för möjlig ny stadsbebyggelse ligger inom promenadavstånd från resecentrum. Centrala Borås kan bli större, mer attraktivt.

Dela |
Sidan uppdaterad: 2011-01-18
Kontakt
Stadskansliet
Samhällsplanering
Peter Skoglund
033-35 70 51

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 55

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Dokument
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Borås Stads studie om Götalandsbanan genom Borås.pdf
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>