Borås Stads logotype

Hej, du har kommit in på en gammal webbsida för Borås Stad. Information på denna sida kan vara inaktuell.

Välkommen till nya boras.se.

gator och vägar
Foto: Ivanka Zejnilovic

Gator & vägar

Gatuavdelningens uppgift är att se till att du kan ta dig fram i Borås säkert och med god framkomlighet. Vi arbetar med 0-visionen som mål och vi har önskan om att skapa en stad med god miljö där alla kan samsas.

Användaren i centrum
Gatuavdelningen ansvarar för gator, vägar, torg, gång- och cykelvägar i Borås.
Vi förnyar trafikbilden och genomför planer för en bättre trafikmiljö. Övergripande planer arbetas fram på uppdrag av bl.a. Borås Kommunfullmäktige. Gatuavdelningen samarbetar ofta med andra förvaltningar och organisationer för att resultatet ska bli det bästa möjliga för användaren.

Vi planerar och följer upp
Vi planerar och upphandlar alla arbeten. Både drift och underhåll såväl som nybyggnad utförs av externa entreprenörer eller av Borås Stads Servicekontor. Gatuavdelningens entreprenadsektion följer upp att resultaten blir som vi planerade. Även om andra är utförare är det alltid vi som ansvarar för resultaten.


Senast uppdaterad: 2016-08-19 10.20

Kontakt

Tekniska förvaltningen
033-35 74 00
tekniska@boras.se

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 57

Postadress
Tekniska förvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>