Borås Stads logotype

Hej, du har kommit in på en gammal webbsida för Borås Stad. Information på denna sida kan vara inaktuell.

Välkommen till nya boras.se.

Upphandling

Borås Stad Upphandling svarar för samordnad upphandling av varor och tjänster för kommunen. Vi är en servicefunktion för Borås Stads förvaltningar, bolag och externa kunder. Till de externa kunderna räknas fyra andra kommuner samt Räddningstjänsten och Sjuhärads kommunalförbund.

Vi gör i dagsläget inga operativa inköp, utan skapar via ramavtal/avropsavtal rätt förutsättningar för våra kunders köp. I samband med objektsupphand- lingar som gäller en förvaltning eller annan kund kan vi medverka i olika faser beroende på den egna organisationens kompetens och förmåga.

Lagen om offentlig upphandling och Kommunens riktlinjer för upphandlings- verksamheten är tillsammans med vår Miljö- och etikpolicy basen för verksamheten.


Senast uppdaterad: 2016-04-12 13.33

Kontakt

Tekniska förvaltningen
033-35 74 00
upphandling@boras.se

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 57

Postadress
Tekniska förvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås

Mer information

Miljökrav i upphandlingar
I upphandlingar företagna av Borås Stads upphandlingsavdelning så ställer vi minst baskrav på miljö enligt kriterie wizard på Upphandlingsmyndigheten (där f.d. Miljöstyrnings-rådet numera ingår).

Vi arbetar även med Miljöförvaltningen i specifika upphandlingar för att kunna ställa avancerade eller spjutspetskrav t.ex. inom områden som energi, städ och kem.

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>