Borås Stads logotype

SFI

Utbildning i svenska för invandrare - Sfi

Språket är vägen in i samhället. Det ger dig självförtroende och möjligheter.
Vi erbjuder dig som saknar grundläggande kunskaper i svenska svenskundervisning för invandrare.

 

Vem får läsa på Sfi?

För att få läsa på Sfi måste du vara folkbokförd i Sverige, ha uppehållstillstånd och vara 16 år eller äldre.

  • Du måste ha ett svenskt, fullständigt personnummer.
  • Du måste vara folkbokförd i Borås.
  • Ta med dig pass eller annan id-handling när du anmäler dig.


Här ansöker du

Du kan ansöka hemifrån via din egen datorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller hos studie- och yrkesvägledarna på Vuxenutbildningen, Fabriksgatan 12, Borås.

Klicka här för att söka till Sfilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Börja träna svenska på egen hand

Digitala spåret är en hemsida som gäller dig att hitta webbsidor där du kan studera och träna svenska.

Besök webbsidan Digitala spåretlänk till annan webbplats.

Så fungerar Sfi i Borås

Svenska för invandrare (Sfi) är grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Antagning sker kontinuerligt och nya kurser startar var femte eller sjätte vecka. Just nu är det många som söker till Sfi och därför är det kö till våra utbildningar.

Våra kurser anpassas till dina behov

Tillsammans med en studievägledare kommer ni överens om vilken kurs som passar dig bäst.

Vi tar hänsyn till din tidigare erfarenhet, utbildningsbakgrund och vilket syfte du har med dina studier. Kurserna är gratis men du kan inte få studiemedel från CSN för att studera Sfi. 

  • Sfi 1: kurserna A och B
  • Sfi 2: kurserna B och C
  • Sfi 3: kurserna C och D

Vi har undervisning i läs- och skrivinlärning för dig som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter eller som är läs- och skrivkunnig men inte behärskar det latinska alfabetet.
Vi har även läs- och skrivinlärning på somaliska och arabiska.

Din individuella studieplan

För att dina studier ska gå bra är det viktigt att du är delaktig i din studieplan. Den hjälper både dig och dina lärare att anpassa undervisningen till dina förutsättningar och önskemål.
Studieplanen gör du tillsammans med studie- och yrkesvägledaren.

Betyg

Betyg sätts efter avslutad kurs.

Våra studieformer ger dig möjligheter

Du kan studera dagtid, kvällstid, distans eller flexibelt studiecentrum (Flexen). Du som är utländsk akademiker kan ockås välja att studera Svenska för utländska akademiker (Sfua).

Dagtid

Du studerar på för- eller eftermiddag, totalt 15 timmar per vecka. 

Kvällstid

Studierna äger rum kvällstid tisdagar och torsdagar med start klockan 17.00.

Distans

Kursen är för dig som har datavana och ska läsa på kurs C eller D. Distansen är för dig som har studerat svenska tidigare men inte kan vara i skolan. Distans innebär att du inte behöver vara i skolan utan kan studera hemifrån med hjälp av dator. Dator kan du låna av skolan.

Flexibelt studiecentrum (Flexen)

För dig som arbetar eller är föräldraledig har vi Flexen. Det är en studieform som anpassas efter just dina förutsättningar. Studierna är på dagtid men timmar och dagar kan variera liksom när du går i skolan.

Sfua

Undervisning är för dig som är akademiker och snabbare vill läsa klart Sfi. Kursen är på 30 veckor. Du studerar 18 timmar per vecka i skolan och du bör räkna med en hel del självstudier. För att klara kursen bör du ha datorvana.

Sfi i samarbete med Miroi samt
Alma och Fristad folkhögskolor

Vi har även Svenskundervisning för invandrare på Miroi i Borås. Du kan inte söka direkt dit utan du blir placerad av Vuxenutbildningen i Borås.

Du kan också läsa Sfi på Alma Folkhögskola länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteri Borås eller på Fristad Folkhögskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Dit söker du genom att ta kontakt med dem.

Senast uppdaterad: 2016-11-16 11.07

Kontakt

Vuxenutbildningen
033-35 71 30
sfi@boras.se

Ny adress
Besöksadress

Fabriksgatan 12

Postadress
Vuxenutbildningen
501 80 Borås

Rektor
Patrik Eriksson
Tfn: 033-35 71 31

Sfi-samordnare
Anette von Schedvin
073-311 3457

Administration:
033-35 71 30
033-35 81 40

Öppettider och kontakt med Studievägledningen

Kursplaner Sfi

Kursplaner för SFI
utbildning i svenska för invandrarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kursplaner för SFI
på 24 olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Genvägar

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>