Borås Stads logotype

Hej, du har kommit in på en gammal webbsida för Borås Stad. Information på denna sida kan vara inaktuell.

Välkommen till nya boras.se.

Personuppgiftslagen

Syftet med Personuppgiftslagen (PuL) är att skydda människor mot att den personliga integriteten kränks, när personuppgifter behandlas. PuL gäller all automatisk behandling av personuppgifter.

Huvudregeln i PuL är att all behandling av personuppgift kräver samtycke från den registrerade. Dock finns det en hel mängd undantag från kravet på samtycke. Den huvudsakliga delen av den kommunala behandlingen av personuppgifter omfattas av dessa undantag.

Varje enskild styrelse och nämnd i kommunen är ansvarig för personuppgifter inom sitt verksamhetsområde, och bestämmer varför och hur personuppgifter skall behandlas. Ansvaret innebär att man kan dömas till skadestånd för brott mot PuL.

Personuppgiftsombud

Personuppgiftslagen gör det möjligt att utse ett personuppgiftsombud, en person som hjälper de ansvariga nämnderna att uppfylla lagens krav. Ombudet ska ha en så självständig ställning att han/hon kan ingripa mot den personuppgiftsansvariga nämnden, om denna inte följer de regler som gäller.

Allmänheten kan vända sig till ombudet med frågor och klagomål mot den personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsombud för alla nämnder i Borås Stad är Björn Borggren,
tfn 033-35 51 62.


Senast uppdaterad: 2015-06-05 10.18

Kontakt

Stadskansliet
033-35 70 00

Björn Borggren
PuL-ansvarig
Tfn: 033-35 51 62

Besöksadress
Kungsgatan 55

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>