Meny

Meny

Kalender

Augusti 2017
ti on to fr
v31    1 2 3 4 5 6
v32  7 8 9 10 11 12 13
v33  14 15 16 17 18 19 20
v34  21 22 23 24 25 26 27
v35  28 29 30 31      

Här hittar du alla evenemang, aktiviteter och sammanträden som Borås Stad arrangerar. Välj månad, vecka eller dag du är intresserad av i kalender här till höger.

 • Hantverksdag och spelmansstämma
  t 2017-08-19 11.00 Borås Museum, Ramnaparken
  Hantverk, demonstration och prova på, aktiviter för barn, folkmusik, vävstugan, prova på och barnteater "Trollringen". dans och konsert kl 16 i Ramnaky...
 • Film: Sameblod
  t 2017-08-20 16.00 Borås Bio Röda Kvarn
  I det rasbiologiska 30-talets Sverige går 14-åriga Elle Marja på samisk internatskola. Därefter förväntas hon bli renskötare åt sin familj. Men hon dr...
 • Film: Sameblod
  t 2017-08-20 19.00 Borås Bio Röda Kvarn
  I det rasbiologiska 30-talets Sverige går 14-åriga Elle Marja på samisk internatskola. Därefter förväntas hon bli renskötare åt sin familj. Men hon dr...
 • Kommunstyrelsen sammanträder Kommunstyrelsen, sammanträde 2017-08-21 14.00
  t 2017-08-21 14.00 Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset
  Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Ko...
 • Kalenderblad Överförmyndarnämnden, sammanträde 2017-08-21 15.30
  t 2017-08-21 15.30 Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5
  Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn elle...
 • Två böcker under armen Sommarboken i Fristad
  t 2017-08-21 16.30 Fristads bibliotek
  Läs en bok eller flera i sommar! Fyll i äpplet du får på biblioteket, så har du chans att vinna böcker vid Äppelskörden. Det äppelskörd med utlottning...
 • Film: Sameblod
  t 2017-08-21 19.00 Borås Bio Röda Kvarn
  I det rasbiologiska 30-talets Sverige går 14-åriga Elle Marja på samisk internatskola. Därefter förväntas hon bli renskötare åt sin familj. Men hon dr...
 • Viskastrandsgymnasiet Lokalförsörjningsnämnden, sammanträde 2017-08-22 13.15
  t 2017-08-22 13.15 Sessionssalen, Sturegatan 36
  Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda...
 • Kalenderblad Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde 2017-08-22 14.00
  t 2017-08-22 14.00 -
  Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta...
 • Ordförandeklubba och Ipad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde 2017-08-22 14.00
  t 2017-08-22 14.00 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandr...
 • Sturegatan 38 Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde 2017-08-22 16.00
  t 2017-08-22 16.00 Sturegatan 38
  Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisation...
 • Arbetslivsnämnden, sammanträde 2017-08-22 17.00
  t 2017-08-22 17.00 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72
  Arbetslivsnämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtg...
 • Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2017-08-22 klockan 17.00
  t 2017-08-22 17.00 Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås
  Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljö...
 • Olovsholmsgatan 32 Grundskolenämnden, sammanträde 2017-08-22 18.00
  t 2017-08-22 18.00 Olovsholmsgatan 32
  Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger...
 • Kalenderblad Sociala omsorgsnämnden, sammanträde 2017-08-22 18.00
  t 2017-08-22 18.00 Bryggaregatan 15
  Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lage...
 • Film: Sameblod
  t 2017-08-22 19.00 Borås Bio Röda Kvarn
  I det rasbiologiska 30-talets Sverige går 14-åriga Elle Marja på samisk internatskola. Därefter förväntas hon bli renskötare åt sin familj. Men hon dr...
 • Servicenämnden, sammanträde 2017-08-24 08.00
  t 2017-08-24 08.00 Två Skyttlar, Örby
  Servicekontoret har till uppgift att erbjuda och utföra tjänster till kommunala förvaltningar och bolag. Genom att samla kommunaltekniska och administ...
 • Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2017-08-24 13.15
  t 2017-08-24 13.15 Samhällsbyggnadsnämndens stora sessionssal, vån 7, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Det är Samhällsbyggnadsnämndens uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och enligt plan- och bygglagen är det Samhällsbyg...
 • Kalenderblad Förskolenämnden, sammanträde 2017-08-24 17.00
  t 2017-08-24 17.00 Förskoleförvaltningen sammanträdeslokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32
  Förskolenämnden ansvarar för kommunens förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna ett till fem år. Nämnden ansvarar även för barnhälsan.
 • Scen från Snödrottningen Kulturnämnden, sammanträde 2017-08-24 17.00
  t 2017-08-24 17.00 Kulturhuset, Röda Rummet
  Kulturnämnden ansvarar för Kulturhuset med Stadsbiblioteket, Stadsteatern och Konstmuseet. Övriga verksamheter som Kulturnämnden ansvarar för är Bibli...
 • Ritat porträtt av Fanny Mendelsson Hensel & Clara Schumann Fanny Mendelssohn Hensel och Clara Schumann - I skuggan av berömda män
  t 2017-08-24 18.00 Borås Konstmuseum
  Pianisten Solweig Wikman berättar om musikernas liv och spelar några av deras pianostycken. Evenemanget har fri entré. Hjärtligt välkomna!

  Ett samarbe...

 • Kalenderblad Vård- och äldrenämnden, sammanträde 2017-08-24 18.00
  t 2017-08-24 18.00 Ramnåsgatan 1, plan 2 Sessionsal
  Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i fo...
 • Maskinvisning i Textil Kraft
  t 2017-08-26 14.00 Textilmuseet, Textile Fashion Center
  Maskinvisning i utställningen Textil Kraft - årets utställning 2016, med museitekniker Anders Berntsson och Mikael Knutsson.
  Ingen föranmälan, normal m...

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-07-05 17.00
Senast ändrad: 2017-08-17 10.40

Dela sidan: Kalender

g q n C