Borås Stads logotype
Två barn på en gunga.
  Foto: Stephan Berglund

Förskola

Förskolan tar emot ditt barn medan du arbetar eller studerar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov, så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan främjar social gemenskap och förbereder barnen för fortsatt utbildning.

Kommunen erbjuder från och med augusti 2011 även finskspråkig förskola. Eftersom Borås Stad ingår i finskt förvaltningsområde har kommunen skyldighet att erbjuda vårdnadshavare som begär det förskola helt eller delvis på finska. Verksamheten på finska bedrivs helt enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98).

Barn till arbetslösa och föräldralediga erbjuds plats 15 timmar i veckan. Kommunen erbjuder också pedagogisk omsorg i form av familjedaghem. Vidare finns kooperativa familjenätverk, enskilda förskolor och enskild pedagogisk omsorg i familjedaghem.

Förskolan i din stadsdel

Borås består av tre stadsdelar, som inom sitt område ansvarar för förskola och fritidshem. Länkar till stadsdelarna finns under Kontakt.

Ansöka om förskoleplats

Du kan ansöka om förskoleplats via vår e-tjänst här på webbplatsen. Här kan du även ändra inkomstuppgift, ändra omsorgstid och säga upp plats. Du kan också kontakta ditt stadsdelskontor för mer information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Allmän förskola för tre-, fyra- och femåringar

Alla tre-, fyra- och femåringar är välkomna till den allmänna förskolan - även barn som inte redan är inskrivna i förskolan. Barnet erbjuds 525 timmar per år fördelat på 15 timmar/vecka. Verksamheten är frivillig och avgiftsfri. Kontakta ditt stadsdelskontor för mer information.

Senast uppdaterad: 2015-05-18

Kontakt
Kontakt genom stadsdelarna
Borås Stad
033-35 70 00
boras.stad@boras.se
Jämför service i Borås

Jämför kvalitet och resultat på förskolor i Borås i vår jämförelsetjänst.

Ansök om plats

Ansök om förskoleplats via Dexter
E-tjänster för att söka/ändra barnomsorglänk till annan webbplats

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>