Borås Stads logotype

Hej, du har kommit in på en gammal webbsida för Borås Stad. Information på denna sida kan vara inaktuell.

Välkommen till nya boras.se.

2013-04-23 16.27

Kommentar till BT:s ledare


om stadsjuristens överklagande

Säkert är att stadsjuristen inte har gjort något fel. Tvärtom uppfyller han sin arbetsgivares önskemål och uppdrag. Därför blir det så fel när en enskild tjänsteman får klä skott på Borås Tidnings ledarsida för att han sköter sitt jobb, skriver Svante Stomberg och Göran Björklund.
Borås Tidning använder i en ledare den 23 april stadsjuristen Lars-Olof Danielsson som slagträ i debatt om ett anställningsärende hos Utbildningsnämnden. Ledaren kritiserar ett överklagande som stadsjuristen formellt gjort som privatperson, men på uppdrag av arbetsgivaren.

Vad som är rätt eller fel i sakfrågan om tillsättningen återstår att se. BT:s ledare har valt sida. Skolverkets Niclas Westin säger däremot samma dag i tidningen att Skolverket följer överklagandet som en "principiellt intressant fråga".
 
Säkert är att stadsjuristen inte har gjort något fel. Tvärtom uppfyller han sin arbetsgivares önskemål och uppdrag. Vi har svårt att se något olämpligt i det - oavsett utgången i det överklagade ärendet.

Bakgrunden är att en privatperson överklagat ett anställningsbeslut i en gymnasieskola som gått honom emot. Personen vann det överklagandet i förvaltningsrätten.

Utbildningsförvaltningen stod fast vid att man gjort rätt i anställningsbeslutet, och ville i sin tur överklaga till kammarrätten. Förvaltningen vände sig till stadsjuristen för att få hjälp med detta. Stadsjuristen upptäckte då att tiden för kommunen att överklaga gått ut. Dock gäller olika tidsfrister för kommunen och för privatpersoner, och det fanns fortfarande tid för en privatperson att överklaga.

Eftersom man gemensamt bedömde att det fanns ett värde i att överklaga, erbjöd stadsjuristen sig att — i tjänsten och på arbetstid men formellt som privatperson — överklaga ärendet.
 
Det är olustigt att en tjänsteman misstänkliggörs i ett resonemang om "tjänstemannakultur". Och märkligt eftersom BT utmålar farhågor för en "tjänstemannakultur" som består i att tjänstemännen utför de uppdrag som de förtroendevalda ger. Men det är ju just det som tjänstemännen har i uppdrag att göra — utföra det som de politiska besluten säger. Alltså demokrati som vi är vana att känna den.

En stadsjurist har inga befogenheter genom sin tjänsteställning. Det är alltid de folkvalda som har rätten att fatta kommunala beslut. En tjänstemannakultur som arbetar i den andan borde kännas trygg för alla - och det omvända skulle kännas illavarslande.

Därför blir det så fel när en enskild tjänsteman får klä skott på Borås Tidnings ledarsida för att han sköter sitt jobb.

 
Svante Stomberg
Kommunchef

Göran Björklund
Kommunsekreterare

Kontakt
Stadskansliet
033-35 70 00
boras.stad@boras.se

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 55

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>