Borås Stads logotype
Tullengymnasiet
Elever i skolan
Fotograf Patrik Johäll

Tullengymnasiet erbjuder gymnasieskolans
Introduktionsprogram (IM). Introduktions-
programmen vänder sig till de elever som inte
uppnått behörighet till nationella program i
gymnasieskolan enligt de behörighetsregler
som gäller från hösten 2011. Introduktions-
programmen syftar till förberedelser/ introduktion
till annan utbildning eller till arbetsmarknaden.
Läs mer om Tullengymnasiet och våra
utbildningar.

Kontakta oss
Hitta hit

Senast uppdaterad: 2016-08-29 14.42

Kontakt

Tullengymnasiet
033-35 78 24
tullengymnasiet@boras.se

Enhet Tullen:
Mia Sundström
Rektor
033-35 78 10

Besöksadress
Tullatorget 9

Enhet Björkäng:
Günther Zachrisson
Rektor/Verksamhetschef
033-35 78 43

Besöksadress
Klinikvägen 48

Postadress
Tullengymnasiet
501 80 Borås

Aktuellt:

Läsåret 2016/17
Fr o m HT -16 finns Tullengymnasiet på två enheter: Enhet Tullen och Enhet Björkäng
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>