Meny

Meny

Elinstallatör

Kursstart 2016

Vill du bli en behörig elinstallatör med kompetens att arbeta som ansvarig ledare för elinstallationsarbeten samt att stimulera till fortsatt lärande och entreprenörskap?
Då är Elinstallatör en utbildning för dig.  

Utbildningen är inte sökbar hösten 2017.

Kortfakta om utbildningen

  • ​Poäng: 120
  • Längd: 48 veckor
  • Antal platser: 20
  • Studieform: Bunden
  • Studietakt: Deltid 50 %
  • Studiestöd: Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.
Tjej som läser på el-behörighetsprogrammet, YH

 

Elinstallatörsutbildningen är en halvtidutbildning som du läser under 48 veckor samtidigt som du jobbar. Du kommer att lära dig göra konstruktionsberäkningar och upprätta fullständiga entreprenadhandlingar för installation av kraft-, motordrift och belysningsanläggningar samt ha kunskap om elscheman med tillhörande dokumentation samt om olika elproduktions- och överföringssystems uppbyggnader.
Du kommer även ha kompetens att utföra beräkningar avseende energi, effektförlust, tillämpningsproblem, kortslutning och jordslutning samt redogöra för hur magnetiska och elektriska fält inverkar på människans elmiljö.

Under utbildningen lär du dig dessutom att tillämpa säkerhetsföreskrifter och verka för säker arbetsmiljö, redogöra för olika typer av transformatorers och roterande elmaskiners funktion och användning, genomföra beräkningar av utrustningsdata samt redogöra för den lagstiftning som reglerar arbetarskydd.

Målet med utbildningen

Utbildning ger dig kompetens att själv kunna ta ledaransvar och därmed få möjlighet att starta egen elinstallationsverksamhet eller arbeta i ledande befattningar med personalansvar. För att få utföra elinstallationer krävs att arbetet sker under ledning av behörig installatör.

Framtida yrken

Efter utbildningen kan du arbeta som arbetsledare med beslutanderätt vid elinstallationer, eller som ansvarig elinstallatör inom industriföretag, offentlig förvaltning och fastighetsbolag.

Utbildningens upplägg

Studierna bedrivs en dag per vecka, vilket betyder att du kan vara i arbete under studietiden. 

Behörighet till yrkeshögskolan

Du hittar information om behörighet till yrkeshögskolan på Yrkeshogskolan.selänk till annan webbplats.

Särskild förkunskaper

Slutförd gymnasieutbildning inom elprogrammet inriktning elteknik med betyg lägst godkänd eller motsvarande kunskaper.

2 års yrkeserfarenhet som elinstallatör på heltid under ledning av AB-behörig installatör. Denna praktik ska styrkas med intyglänk till annan webbplats som du bifogar din ansökan.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett
urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Betygsmedelvärde uträknas och ger max 20 poäng.

Yrkeserfarenhet i en omfattning av 100 procent inom montering av elinstallationsmateriel för lednings- och jordnings-system, bryt- och manöverapparater, elektriska skyddsapparater och sådan felsökning och kontroll före ibruktagning, utöver de två obligatoriska åren om minst 2 år ger 1 poäng per år i max 8 år. Högsta poäng kan alltså bli 28.

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen leder inte fram till en examen men efter utbildningen erhåller den studerande ett utbildningsbevis vilket gäller som underlag vid ansökan om uttag av Behörighetsbevis hos Elsäkerhetsverket under förutsättning att minst betyget godkänd har erhållits.

Kurser och poäng

Du läser 120 YH-poäng, där varje poäng motsvarar en dags studie. Utbildningen pågår under 48 veckor.

En yrkeshögskoleutbildning har alltid som mål att vara anpassad efter arbetsmarknadens behov, vilket innebär att utbildningen är flexibel med möjligheter att revidera kursplanerna under studietiden. 

Kurs

YH-Poäng

Elinstallationer i byggnader

40

Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar

40

Elmaskiner

12

Högspänning

16

Regler och standarder

12

Summa yrkeshögskolepoäng

120

p

Kontakt

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-11-23 08.46
Senast ändrad: 2017-02-28 14.59

Dela sidan: Elinstallatör

g q n C

u

Besök oss på Simonsland

Besöksadress:
Simonsland,
Skaraborgsvägen 3A, plan 3

u

Besök oss på Fabriksgatan 12

Besöksadress:
Fabriksgatan 12
503 38 Borås

Sök från 15 mars

Ansökan till höstens utbildningar öppnar 15 mars. Den stänger 18 april eller 1 maj beroende på utbildning.

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–17.00
Fredag: 07:30–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats

Organisationsnummer
212000-1561

Om webbplatsen

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag 07.30–17.00
Fredag 07:00–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Organisationsnummer
212000-1561

p

Kontakt