Meny

Meny

Produktionstekniker

Kursstart hösttermin 2016

 

Söker du en teknisk utbildning som är specialiserad på industrin? Då är produktionstekniker något för dig.
Produktionstekniker är en bred utbildning som du kan läsa vid Borås Yrkeshögskola eller via telebild i Lidköping och Uddevalla. 

Utbildningen är inte sökbar hösten 2017.

Kortfakta om utbildningen

  • Poäng: 300
  • Längd: 60 veckor
  • Antal platser: 25
  • Studieform: Bunden
  • Studietakt: Heltid 100 %
  • Studiestöd: Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

 

Målet med utbildningen

Utbildningen ger dig kunskaper om produktionsteknikens grunder och fördjupning inom områden som processer, metoder, kvalitetsarbete och tekniker och deras betydelse för en kostnadseffektiv tillverkning. Du kommer även att få kunskaper i logistikens betydelse för att skapa ökad lönsamhet samt förstå vikten av ett helhetsperspektiv på verksamheten och varför helheten kan bli större än summan av alla delar.

Utbildningen ger dig även kunskap att förstå, analysera och lösa problem som dyker upp i den dagliga verksamheten; att välja och tillämpa rätt lösningar för olika produktionsaktiviteter, läsa och tolka ritningar och dess angivelser; att utföra produkt- och investeringskalkyler och att utveckla och leda processer i syfte att förbättra och effektivisera produktionen.

Framtida yrken

Som produktionstekniker kan du bli produktionstekniker, produktionsberedare och produktionsplanerare inom producerande företag och logistiker inom tillverkande industri.

Behörighet till yrkeshögskolan

Du hittar information om behörighet till yrkeshögskolan på yrkeshogskolan.selänk till annan webbplats.

Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E i Svenska/ Svenska som andraspråk 1 och 2, Engelska 5 och 6 och Matematik 1a/b/c eller lägst betyget G i kurserna Svenska/Svenska som andraspråk A, Engelska A och Matematik A. För motsvarande äldre gymnasieutbildning krävs betyget 3 i dessa ämnen.

Minst två års relevant yrkeserfarenhet. Med relevant yrkeserfarenhet menas arbete inom industri som, montör, CNC-operatör eller annan maskinoperatör (svets, svarv, bearbetning), ställare, projektledare industri, planerare.

Urvalsgrunder

Urvalet till utbildningen görs genom en sammanslagning av betygsmedelvärde och yrkeserfarenhet. Ditt betygsmedelvärde och dina poängen av relevant yrkeserfarenhet utgör antagningsgrunden. Maximal poäng är 28, varav yrkeserfarenheten som mest ger 8 poäng.

Så här beräknas din yrkeserfarenhet, och det gäller relevant erfarenhet från ämnesområdet:
2 år ger 2 poäng
4 år ger 4 poäng
6 år ger 6 poäng
8 år och mer ger 8 poäng

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger Yrkeshögskoleexamen till Produktionstekniker. Examensbevis delas ut förutsatt att minst betyg Godkänd uppnåtts i alla delar av utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

Du läser 300 YH-poäng, där varje poäng motsvarar en dags studie.

Kurs

YH-Poäng

Kommunikation

15

LIA 1

30

LIA 2

60

Logistik

25

Medarbetarskap

15

Miljö

10

Produktionsekonomi

20

Produktionsteknik LEAN-utveckling

35

Produktionsteknik planering-beredning

35

Produktionstekniskt projektarbete

15

Ritningsläsning och industriell IT

15

Tillämpad matematik och statistik

25

Summa yrkeshögskolepoäng

300

p

Kontakt

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-11-23 08.47
Senast ändrad: 2017-02-28 15.02

Dela sidan: Produktionstekniker

g q n C

u

Besök oss på Simonsland

Besöksadress:
Simonsland,
Skaraborgsvägen 3A, plan 3

u

Besök oss på Fabriksgatan 12

Besöksadress:
Fabriksgatan 12
503 38 Borås

Hösten 2017

Under respektive utbildning finns information om kursstart.

p

Kontakt