Meny

Meny

Kobra, ett EU-samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark

Ny teknik och nya konsumtionsmönster gör att arbetslivet förändras. Allt färre arbetar inom industrin. Istället växer tjänstesektorn. För att skolan ska kunna anpassa sina utbildningar måste den veta vilka kompetenser som behövs i framtiden. Därför är Vuxenutbildningarna i Boråsregionen med i Projekt Kobra.

 

2015 bildades Kobra som är ett samarbete mellan kommunerna i Västsverige, Midtjylland och södra Norge. Tillsammans kan de medverkande analysera vilka behov som finns idag och vilka som väntas finnas de kommande tio tjugo åren.
Fokus ligger på några utvalda branscher, främst besöksnäringen och tillverkningsindustrin. Kobra ska ge utbildningar som hjälper näringslivet att stärka sin kompetens inom utvalda områden. Utbildningarna kan vara i form av korta kurser, föreläsningar eller workshop. Dessa erbjuds företag och organisationer i alla medverkande kommuner, oavsett om dessa ligger i Sverige, Danmark eller Norge.

Kunskap ger bra utbildningar

Tack vare detta projekt får Vuxenutbildningarna och Yrkeshögskolorna ett brett kontaktnät inom sitt upptagningsområde och goda kunskaper om vilka kompetenser som behövs framöver. Tillsammans med näringslivet kan vi ta fram nya utbildningar på gymnasial nivå eller högre.

Följande utbildningar har genomförts inom projekt Kobra.

Kurser hösten 2016

Datum och tid: torsdag 29 september, torsdag 6 oktober och torsdag 13 oktober 2016 och måndag 17 oktober klockan 15.30-18.30
Plats: Campus Lidköping ELLER via Telebild i Borås.
Kursledare: Sofia Karlsson

Kursen gav en grundläggande genomgång av de centrala svenska arbetsrättsliga regleringarna LAS och MBL för kursdeltagarna skulle få en god inblick i dessa lagars lydelser och praktiska betydelse för arbetslivet. Deltagaren fick veta vilka anställningsformer som finns i Sverige, vilka regler som gäller vid uppsägning och avsked och hur medbestämmanderätten påverkar arbetslivet.
Vidare behandlades AML och DiskL för att på ett överskådligt sätt ge kursdeltagarna förståelse för regleringen kring arbetsmiljö och diskriminering. Kursen syftade även till att varje enskild deltagare ska ges möjlighet att få svar på sina arbetsrättsliga frågor utifrån sin egen erfarenhet och yrkesroll.

p

Kontakt

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2017-01-03 07.38
Senast ändrad: 2017-03-15 10.35

Dela sidan: Kobra, ett EU-samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark

g q n C

v

Kobra, ett EU-samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark

u

Besök oss på Simonsland

Besöksadress:
Simonsland,
Skaraborgsvägen 3A, plan 3

u

Besök oss på Fabriksgatan 12

Besöksadress:
Fabriksgatan 12
503 38 Borås

Sök från 15 mars

Ansökan till höstens utbildningar öppnar 15 mars. Den stänger 18 april eller 1 maj beroende på utbildning.

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–17.00
Fredag: 07:30–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats

Organisationsnummer
212000-1561

Om webbplatsen

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag 07.30–17.00
Fredag 07:00–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Organisationsnummer
212000-1561

p

Kontakt