Meny

Meny

Lagar, regler och planer

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Här nedan finner du likabehandlingsplanen och andra dokument som behandlar olika aspekter av skolans verksamhet.

ANDT - skolans rutinerPDF

ANDT - här kan man få hjälpPDF

Anmälan polis och socialtjänst
PDF

Dalsjöskolans likabehandlingsplanPDF

Dalsjöskolans likabehandlingsplan kortPDF

DisciplintrappanPDF

Hög frånvaro - skolans rutinerPDF

iPad försäkringPDF

iPad överenskommelsePDF

Klassresor - skolans policyPDF

Mobilförbud lektionstidPDF


Trafiksituationen vid Dalsjöskolan

Att köra in på parkeringen för att lämna eller hämta barnen skapar en mycket osäker och tung trafiksituation, särskilt på morgnarna. Tänk på att parkeringen även används som genomfart av föräldrar som ska lämna sina barn på Alprosgårdens förskola.
Sedan tidigare finns det som rutin att lämna eller hämta vid bussrondellen.
När ni hämtar och behöver vänta vill busschaufförerna att ni ställer er på andra sidan Dalsjövägen närmast skogen, så att de kan köra in och ut med sina bussar.
För allas trivsel och säkerhet ber vi er att tillämpa denna rutin så långt det går.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-02 10.56
Senast ändrad: 2017-03-30 10.56

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–17.00
Fredag: 07:30–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats

Organisationsnummer
212000-1561

Om webbplatsen

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag 07.30–17.00
Fredag 07:00–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Organisationsnummer
212000-1561

p

Kontakt