Meny

Meny

Elevhälsa

Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Skolsköterska

Elin Klämberg (F-6)

033 - 35 79 85
0704 - 55 79 85

Specialpedagog

Mia Bák

033 - 35 57 33
0768 - 88 57 33

Specialpedagog

Ulrica Johansson

0766 - 48 96 91

Specialpedagog

Robert Stylin

-

Skolkurator

Fredrik Svanlund (7-9)

-

Studie- och yrkesvägledare

Frida Hessleklint

033 - 35 79 78

Daltorpskolans elevhälsoteam består av specialpedagoger, kurator, psykolog, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare.

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att

  • Främja elevers lärande, utveckling och hälsa.
  • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
  • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade uppdrag att

  • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
  • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
  • Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem.
  • Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

Här kan du läsa mer om elevhälsan i Borås Stad.

Skolhälsovård

Marita Björk är skolsköterska på Daltorpskolan. Hon finns tillgänglig på skolan dagligen.

Till henne kan du vända dig med olika hälsoproblem såsom skador, sår, hudbesvär och pubertetsfrågor. Hon finns också till hands ifall du behöver prata med någon. Om hon inte kan hjälpa dig, kan hon hänvisa dig till rätt ställe. Du som förälder är också välkommen att höra av dig ifall du har frågor om ditt barns hälsa eller situationen i skolan.

Skolsköterskan arbetar utifrån ett basprogram för skolhälsovården , vilket innebär att hon träffar alla elever för hälsobesök /hälsosamtal i årskurs 4 och årskurs 7. I årskurs 4 och 6 erbjuds eleverna vaccinationer.

I skolhälsovården står barn och ungdomars hälsa i fokus, vilket innebär att kost, sömn, fysisk aktivitet, psykiskt välmående och meningsfull fritid är viktigt för att barn och ungdomar ska må bra. I hälsosamtalet med eleverna tas detta upp.

Skolsköterskan medverkar även när det gäller att arbeta med olika teman och grupper på skolan.
Marita finns också med i elevhälsan och likabehandlingsteamet som finns på skolan.

Tider till skolläkaren förmedlas genom skolsköterskan.

Skolkurator

Skolkuratorn finns tillgänglig för elever, föräldrar och pedagoger i frågor rörande den psykosociala biten.
Har ni frågor som berör era barn så hör gärna av er. Mina kontaktuppgifter finns på sidans högra sida.

Mina arbetstider är måndag - fredag 08.00-16.30.

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor med frågor/ärenden på både individ- grupp- och organisationsnivå. För kontakt med skolpsykolog, kontakta rektor.

Specialpedagog

Daltorpskolan har fyra specialpedagoger som tillsammans tar hand om eleverna på skolan. Deras kontaktuppgifter hittar ni till höger på sidan.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-15 09.14
Senast ändrad: 2016-12-15 11.35

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–17.00
Fredag: 07:30–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats

Organisationsnummer
212000-1561

Om webbplatsen

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag 07.30–17.00
Fredag 07:00–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Organisationsnummer
212000-1561

p

Kontakt