Meny

Meny

Personal

Skolledning och expedition

Titel

Namn

Telefon

Rektor

Per Sjöstrand

033 - 35 81 74

0704 - 55 81 74

Biträdande rektor

Martin Gunnarsson

-

Administratör/Expeditionen

Lollo Griphem

033 - 35 80 15

 

Personal för Förskoleklass - årskurs 6 och Rörelsehindrade

Klass

Namn

Telefon

1-6 A

Jessica Gaffney,

Klasslärare

-

1-6 A

Jessica Sigfrid

Elevassistent/förskolelärare

-

1-6 A

Fredrik Enström

Elevassistent/förskolelärare

-

1-6 A

Caritha Lindbäck

Elevassistent/förskolelärare

-

1-6 B

Ragnhild Johansson

Klasslärare

-

1-6 B

Veronica Nyberg

Elevassistent/förskolelärare

-

1-6 C

Annelie Hedin-Ryan

Klasslärare

-


Anette Kettil

Klasslärare

-


Anna-Lena Ljung

Elevassistent/förskolelärare

-


Marcus Larsson

Elevassistent/förskolelärare

-


Carina Björklund

Elevassistent/förskolelärare

-


Ulrika Tuvemark

Elevassistent/förskolelärare

-


Cajsa Höglund

Elevassistent/förskolelärare

-

1-9 D

Mari Hansfeldt

Klasslärare

-


Inger Oscarsson

Klasslärare

-


Lena Bidwell

Elevassistent/förskolelärare

-

 

Personal årskurs 7-9

Klass

Namn

Telefon

A klassen

Anna Nordlander

Lärare

-

A klassen

Susanne Rydquist

Elevassistent

-

A klassen

Terése Nevander

Elevassistent

-

B klassen

Lena Rundqvist

Lärare

-

B klassen

Claes Andersson

Elevassistent

-

B klassen

Katarina Rybell

Elevassistent

-

C klassen

Linda Tiger

Lärare

-

C klassen

Annelie Nord

Elevassistent

-

C klassen

Elisabeth Hällgren

Elevassistent

-

D klassen

Marie Carlsson

Lärare

-

D klassen

Bojan Zarkovic

Elevassistent

-

D klassen

Emil Fahlander

Elevassistent

-

 

Resursteam

Område

Namn

Telefon

Läs/skrivgrupp

Gun Ving

-

Läs/skrivgrupp

Sarah Fagerström

-

Biträdande rektor

Martin Gunnarsson

-

 

Elevhälsa

Titel

Namn

Telefon

Specialpedagog

Mikael Engelhart

033 - 35 73 57
0768 - 88 73 57

Skolsköterska

-

-

Skolpsykolog

-

-

Skolkurator

-

-

 

Annan personal

Titel

Namn

Telefon

KTS (tonåringarna)

-

0766 - 30 63 93

 

Fritidshem

Titel

Namn

Telefon

Fritidstelefon

-

0734 - 32 74 40

 

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-15 13.42
Senast ändrad: 2017-08-15 10.45

Dela sidan: Personal

g q n C

p

Kontakt