Meny

Meny

Lagar, regler och planer

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Gula skolans likabehandlingsplanPDF

Värdegrund

Respektera dig själv
Om jag gör mitt bästa, så duger det.

Respektera andra
Var mot andra så som du vill att andra ska vara mot dig.

Respektera egendom
Ta vara på det som är ditt och det som vi alla delar på.

Som förälder till elev på Gula skolan ska jag ta aktiv del i mitt barns utbildning genom att sätta mig in i och se till att mitt barn/mina barn följer våra gemensamma regler.

Gula skolans gemensamma regler

  • Vi använder ett vårdat språk.
  • Vi är artiga, trevliga och hjälpsamma.
  • Vi kommer i tid.
  • Vi stannar på skolans område.
  • Vi går lugnt inomhus.
  • Vi visar varandra respekt.
  • Vi ger varandra arbetsro.
  • Vi är aktsamma om skolans material och miljö.
  • Vi har med det vi behöver till lektioner och fritids.
  • Vi använder ej mobiltelefoner på skoltid.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-14 08.55
Senast ändrad: 2016-12-14 09.11

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–17.00
Fredag: 07:30–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats

Organisationsnummer
212000-1561

Om webbplatsen

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag 07.30–17.00
Fredag 07:00–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Organisationsnummer
212000-1561

p

Kontakt