Meny

Meny

Lagar, regler och planer

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever är alla skolor skyldiga att ha en likabehandlingsplan.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö.

I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Trivselregler   

För att få en så TRIVSAM och SÄKER MILJÖ som möjligt på Sandaredskolan har elever och personal enats om följande trivselregler:

  • Vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade.
  • Vi ska ha ett vårdat språk, tänka på vad vi säger och hur vi säger det, så att inte någon blir ledsen.
  • Vi skall komma i tid till lektionerna.
  • Visst är det roligt med bollspel. Vi spelar med hårda bollar på fotbollsplanerna och bandyplanen och följer bollplansscheman och de regler som gäller.
  • Vi klättrar på klätterställningar, men inte i staketen, fotbollsmålen eller upp i träden.
  • Vi kastar inte snöboll, stenar, pinnar, sand eller liknande föremål eftersom risken att skada någon är alltför stor.
  • Godis och tuggummi är gott, men vi äter det endast efter gemensam överenskommelse.
  • På rasterna är vi naturligtvis ute. Vi kan låna lekredskap ur Lekoteken och ställer givetvis tillbaka dem på samma ställe där vi tagit dem.
  • När vi är inne talar vi dämpat och springer inte i korridorerna.
  • Vi måste ha tillåtelse av lärare för att lämna skolans område under skoltid.

Vid regelbrott:

Samtal med eleven. Vid upprepning kontaktas föräldrarna. Uppföljning av samtalet/en inom två veckor. Vår önskan är att detta stöd skall vara tillräckligt för att eleven skall kunna följa trivselreglerna/ordningsreglerna. 

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-20 06.20
Senast ändrad: 2016-12-20 08.54

Dela sidan: Lagar, regler och planer

g q n C

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–17.00
Fredag: 07:30–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats

Organisationsnummer
212000-1561

Om webbplatsen

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag 07.30–17.00
Fredag 07:00–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Organisationsnummer
212000-1561

p

Kontakt