Meny

Meny

Elevinflytande och föräldraråd

Elevrådet, matrådet och biblioteksrådet

Elevrådet träffas ungefär var sjätte vecka och utgörs av klassrepresentanter från årskurs 1 till 6. Det leds av ordföranden från årskurs 6 och sekreterare är en elev från år 5. Styrelsen sitter hela läsåret. Biträdande rektor deltar också vid elevrådets möten. Frågor som diskuteras är framför allt elevernas egna önskemål, men också punkter som berör tryggheten på skolan och skolans aktivitetesdagar.

En gång per termin träffar representanter från varje klass chefen för kost och personal från bespisningen i ett matråd. Vid dessa tillfällen får eleverna möjighet att ställa frågor kring maten som serveras och framföra sina synpunkter om något behöver förändras.

Vår skolbliotekarie bjuder in till biblioteksråd två gånger per termin. Vid dessa tillfällen presentar bibliotekarien nya böcker och eleverna får möjlighet att framföra sina önskemål kring vilka böcker vi biblioteket behöver köpa in.

Föräldrasamverkan

Du har som förälder en viktig roll för att medverka till och påverka att ditt barn får utvecklande och lärorika år i skolan. När vi samverkar blir förutsättningarna för att barnens tid hos oss blir den tid av lust, lärande och lek som den är avsedd att vara. Därför vill vi skapa en bra kommunikation mellan oss och dig som förälder. Det sker exempelvis genom veckobrev, föräldramöten, utvecklingssamtal och skolråd. Möjlighet till samtal i vardagen är förstås minst lika viktigt.

Tänk på att du som förälder alltid är välkommen att ställa frågor. Ingen fråga är för liten eller för stor.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-20 08.33
Senast ändrad: 2017-04-20 16.24

Dela sidan: Elevinflytande och föräldraråd

g q n C

p

Kontakt