Meny

Meny

Senaste nytt

  • Under vecka 40-45 satsar vi gemensamt på skolan på läsning genom att alla klasser har olika läsprojekt på gång, där tanken är att elevernas läsflyt ska öka samt att avkodning ska förbättras. Vi vill lyfta vikten av läsning då den är nyckeln till alla ämnen. Vi avslutar läsprojektet med en gemensam dag på fredag v. 46 där alla får klä ut sig till en valfri karaktär ur en bok (inget tvång). Priser kommer att delas ut till den klass och den elev som procentuellt ökat mest.
  • Trandaredskolan restaurang har fått en utmärkelse nu under ht 17 för att använda sig av KRAV-märkta produketer, där 25% av kosten är KRAV-märkt.
  • Trygghetsgruppen har delat ut en trivselenkät till alla elever på skolan för att se över måendet och trivseln på Trandaredskolan.
  • Läxhjälpen har kommit igång igen för ht 17. Den är på måndagar kl 14.40 - 15.30 i Tranans lokaler. Alla elever är välkomna om de behöver stöd vid sin läxläsning.
  • Elevhälsan har startat en studiecirkel med all skolpersonal utifrån boken "Vilse i skolan" av Ross Greene som är docent vid Department of Psychiatry vid Harvard Medical School. Metoden Collaborative Problem Solving som boken belyser utgår från lågaffektivt bemötande.
  • Trandaredskolan är en av skolorna som ingår i ett samverkansprojektet i Borås Stad - "Tidiga insatser för ökad skolnärvaro". Detta samverkansprojekt är mellan skolan, IFO (socialtjänsten) och BUP (Barn- och ungdomspsykatrin), där dessa insatser tillsammans ska bidra till ökad skolnärvaro i årskurs 1-3. Projektet följs av forskare på Högskolan i Borås och beräknas hålla på till år 2018.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2017-01-10 08.53
Senast ändrad: 2017-10-10 17.55

Dela sidan: Senaste nytt

g q n C

p

Kontakt