Meny

Meny

Skolledning och administration


Här hittar du kontaktuppgifter till vår skolledning.

Befattning, namn, e-post

Telefon

Ansvar för skolenhet / utbildning

Skolenhet

Gymnasiechef
Martin Eklöf

033-35 79 39

Helhetsansvar, elevhälsa
och bibliotek

Hela Bäckängsgymnasiet ABCD

Intendent
Kerstin Engelius

033-35 33 72,
0768- 88 33 72

Skolans lokaler, samt serviceenhet, kontaktperson
för ombyggnation

Hela Bäckängsgymnasiet ABCD

Rektor NA
Eero Jensholm

033-35 79 54,
0768-88 79 54

Naturvetenskaps-
programmet, NA

Bäckängsgymnasiet A

Rektor SA
Anna Almroth Werna

033-35 79 41,
0768-88 79 41

Samhällsvetenskaps-
programmet, SA

Bäckängsgymnasiet B

Rektor ES
Ann-Marie Ahlin

033-35 79 60,
0768-88 79 60

Estetiska
programmet, ES

Bäckängsgymnasiet C

Rektor HU
Johanna Ulveström

033-35 30 32

Humanistiska
programmet, HU

Bäckängsgymnasiet D

Rektor SI

Johanna Ulveström

033-35 30 32

Språkintroduktion, SI

Bäckängsgymnasiet D

Schemaläggare
Martin Ingvarsson

0730-30 40 01Här hittar du kontaktuppgifter till vår administration.

Befattning

Namn, e-post

Telefon

Skoladministratör, receptionist

Ing-Marie Bylander

033-35 79 40

Skoladministratör, elevgrupper och betyg

Sofia Hagström

033-35 79 70

Skoladministratör, personal och ekonomi

Pia Dahlqvist

033-35 33 32


p

Kontakt

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-12-07 15.07
Senast ändrad: 2017-09-18 11.26

Dela sidan: Skolledning och administration

g q n C

p

Kontakt