Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tillgänglighetsredovisning för E-arkivsportalen

Borås Stad står bakom e-arkivportalen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-arkivet. Denna text beskriver hur tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera ytterligare brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är tjänsten?

E-arkivportalen är i stora delar tillgänglig. Det finns dock vissa brister som vi arbetar vidare med för att åtgärda. Detta gör vi tillsammans med vår leverantör.

Kända brister

Problem vid användning utan synförmåga:

 • Alternativ-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte. (Riktlinje WCAG 1.1.1 (A))
 • Det finns brister i den semantiska strukturen i vissa sidmallars kod, vilket kan medföra att information inte presenteras korrekt för användare som använder verktyg som förstorar, läser upp eller ändrar layouten på innehållet. (Riktlinje WCAG 1.3.1 (A))
 • Det är inte alltid tydligt vilket fält eller element som har tangentbordsfokus. Viss navigation och annan interaktion med webbplatsen kan inte utföras med enbart tangentbord, tabbning eller tangentbordskommandon. (Riktlinjerna WCAG 2.4.1 (A), WCAG 4.1.2 (A))
 • Språk anges inte alltid i koden, vilket kan medföra att till exempel skärmläsare inte presenterar innehållet på ett korrekt sätt. (Riktlinje WCAG 3.1.1 (AA))
 • Sid- och stilmallar validerar inte i enlighet med gällande kodstandard. (Riktlinje WCAG 4.1.1)
 • Vissa PDF-filer som kan laddas ner från webbplatsen är inte tillgängliga. Titlar, rubriker och tabeller är inte alltid korrekt uppmärkta, och språkdefinition samt alternativ-texter till bilder kan saknas. Dokumenten flödar inte alltid om på mindre skärmar. En del dokument är skannade som bilder och har ingen alternativ presentation. (Riktlinjerna WCAG 1.1.1 (A), WCAG 1.3.1 (A), WCAG 1.4.10 (AA), WCAG 2.4.6 (AA), WCAG 3.1.1 (A), WCAG 3.3.2 (A).)

Problem vid användning med nedsatt synförmåga:

 • Alternativ-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte. (Riktlinje WCAG 1.1.1 (A))
 • Det finns brister i den semantiska strukturen i vissa sidmallars kod, vilket kan medföra att information inte presenteras korrekt för användare som använder verktyg som förstorar, läser upp eller ändrar layouten på innehållet. (Riktlinje WCAG 1.3.1 (A))
 • Element på vissa sidor har otillräcklig kontrast. (Riktlinje WCAG 1.4.11 (AA))
 • Det är inte alltid tydligt vilket fält eller element som har tangentbordsfokus. Viss navigation och annan interaktion med webbplatsen kan inte utföras med enbart tangentbord, tabbning eller tangentbordskommandon. (Riktlinjerna WCAG 2.4.1 (A), WCAG 4.1.2 (A))
 • När fel uppstår meddelas det inte alltid tydligt för användaren var felet finns. Fel beskrivs inte alltid i text för användaren och det framgår inte på ett tydligt sätt hur fel som upptäcks automatiskt kan rättas till, exempelvis förslag på korrekt inmatning i formulär. (Riktlinje WCAG 3.3.1 (A))
 • Sid- och stilmallar validerar inte i enlighet med gällande kodstandard. (Riktlinje WCAG 4.1.1)
 • Vissa PDF-filer som kan laddas ner från webbplatsen är inte tillgängliga. Titlar, rubriker och tabeller är inte alltid korrekt uppmärkta, och språkdefinition samt alternativ-texter till bilder kan saknas. Dokumenten flödar inte alltid om på mindre skärmar. Inmatningsfält i blanketter kan sakna etiketter. En del dokument är skannade som bilder och har ingen alternativ presentation. (Riktlinjerna WCAG 1.1.1 (A), WCAG 1.3.1 (A), WCAG 1.4.10 (AA), WCAG 2.4.6 (AA), WCAG 3.1.1 (A), WCAG 3.3.2 (A))

Problem vid användning med nedsatt färgseende:

 • Element på vissa sidor har otillräcklig kontrast. (Riktlinje WCAG 1.4.11 (AA))

Rapportera fler brister

Du kan rapportera in brister direkt i vår tjänst Rapportera tillgänglighetsbrister Länk till annan webbplats. eller kontakta stadsarkivet@boras.se

Undantag för oskäligt betungande anpassningar

Många dokument som är tillgängliga för nedladdning via e-arkivet uppfyller inte tillgänglighetskraven fullt ut. Det handlar om skannade handlingar, handlingar som inkommit till kommunen från exempelvis en annan myndighet, samt äldre handlingar där Word-mallar som inte är tillgänglighetsanpassade använts.

Att formatera om handlingar kräver ett omfattande manuellt arbete och Stadsarkivet kan av arkivmässiga skäl inte ändra utformningen av vare sig tidigare publicerade beslutade handlingar eller handlingar som inkommit till Stadsarkivet från andra myndigheteter eller externa parter.

Tillbaka till e-arkivet. Länk till annan webbplats.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Hus och person

Öppettider och telefontider

Öppettider för besök

 • Måndag: 13.00-16.00
 • Tisdag: 9.00-12.00
 • Onsdag: Stängt
 • Torsdag: 9.00-12.00
 • Fredag: Stängt

Besöksadress: Sparregatan 20, Borås

Telefontider

 • Måndag: 13.00-16.00
 • Tisdag till fredag: 9.00-12.00

Förändringar i ordinarie öppettider och/eller telefontider

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillgänglighetsredovisning för E-arkivsportalen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender