Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen arbetar med att skapa trivsamma miljöer och attraktiva mötesplatser i staden men också i parker och i naturen. Vi ser till att trafiken fungerar och hjälper människor som behöver transporter till och från skola eller daglig verksamhet.

Tekniska nämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Tekniska förvaltningen ansvarar för:

  • gator, gång- och cykelvägar
  • skogsförvaltning
  • frågor om jakt och fisk
  • parker och lekplatser
  • färdtjänst och riksfärdtjänst
  • skolskjuts och anpassad skolskjuts
  • bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Tekniska förvaltningen är en miljödiplomerad verksamhet

Tekniska förvaltningen har sedan 2014 ett miljöledningssystem som följer standarden för miljödiplomering. Detta innebär att förvaltningen arbetar systematiskt med att förbättra sin miljöprestanda och följer den standard som Svensk miljöbas anger.

Vill du ha mer information om vårt miljöarbete, vänligen kontakta vår växel.
Telefon: 033-35 74 00

Magnus Palm, förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal och budget.

Magnus Palm
033-35 74 80

 

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: 152
  • Besöksadress: Kungsgatan 55
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tekniska förvaltningen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender