Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Förskoleförvaltningen

Förskoleförvaltningen arbetar med utbildning inom förskola, övrig pedagogisk verksamhet, öppen förskola och familjecentraler.

I Borås Stad finns cirka 80 kommunala förskolor. I förskoleverksamheten går cirka 6 000 barn i åldrarna 6 månader till 5 år. Vi har även dygnet-runtöppna enheter för förskole- och fritidshemsbarn.

Vi är drygt 1 200 medarbetare som arbetar inom förskoleförvaltningen i Borås Stad. Mot förskolorna arbetar också ett barnhälsoteam.

Förskolenämnden styr förvaltningen politiskt.

Om förskolenämnden

Uppdrag och ansvar

Förskoleförvaltningen arbetar mot målen i förskolans läroplan samt utifrån Borås Stads vision för förskola och skola, Lust att lära — möjlighet att lyckas. Förvaltningen ansvarar för:

Ina Furtenbach Lidén Foto: Max Norin

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal och budget.

Ina Furtenbach Linden
Telefon: 033-35 77 81

d

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: cirka 1 200
  • Besöksadress: Olovsholmsgatan 32, plan 3
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-18 08.21

Ändrad av:

Dela sidan: Förskoleförvaltningen

g q n C