Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Revisionskontoret

Revisionskontoret biträder de förtroendevalda revisorerna i granskningsarbetet.

Stadsrevisionen

Uppdrag och ansvar

Revisionskontorets uppdrag är att genomföra den granskning som de förtroendevalda revisorerna beslutar om i revisionsplanen.

Organisation

Revisionskontoret har fem tjänstemän som samtliga är högskoleutbildade. Tre av tjänstemännen är certifierade kommunala yrkesrevisorer.

Revisionschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal, upphandling och budget.

Andreas Ekelund
Telefon: 033-35 71 56
Mobil: 0768-88 71 56

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Revisionskontoret

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender