Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldreförvaltningen

Vård- och äldreförvaltningen arbetar med omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av till exempel hemtjänst, vård- och omsorgsboende, trygghetslarm eller bostadsanpassningsbidrag. 
Kommunal hälso- och sjukvård och förebyggande hälsoarbete för äldre ingår också i uppdraget.

Vård- och äldrenämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Vård- och äldreförvaltningen har som mål att ge både yngre och äldre invånare en jämlik, jämställd och likvärdig vård, omsorg och service. Förvaltningen ansvarar för:

Tillförordnad förvaltningschef Maria Rangefil

Maria Rangefil

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets-
och utvecklingsarbete, ledningsfrågor,
personal och budget.

Tillförordnad förvaltningschef
Maria Rangefil
Telefon: 033-35 70 15

 

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: Cirka 2 500
  • Besöksadress: Ramnåsgatan 1
  • Nettobudget: Cirka 1,63 miljarder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vård- och äldreförvaltningen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender