Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicekontoret

Servicekontorets logotyp

Servicekontorets uppdrag är att erbjuda och utföra tjänster åt kommunala förvaltningar och bolag. Det är servicetjänster, administrativa tjänster och tekniska tjänster. Förvaltningen har ingen fast budgettilldelning, utan arbetar enligt beställar-/utförarmodellen. Verksamheten anpassas efter de volymer och kvaliteter som vi har kommit överens om med våra beställare/uppdragsgivare.

Våra beställare är bland andra Tekniska förvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen, samt Borås Energi och Miljö AB och Borås Elnät AB.

Servicenämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Genom Servicekontorets samlade resurser finns förutsättningar för en effektiv och driftsäker produktion för Borås Stad.

Inom det tekniska området utför Servicekontoret uppdrag inom både nyanläggning, drift och underhåll, till exempel när det gäller:

 • gator och vägar, bland annat skyltning, asfaltering, snöröjning och sandsopning
 • VA-system, alltså vatten och avlopp
 • parker, bland annat plantering och skötsel
 • idrotts- och fritidsanläggningar

Vi tillhandahåller också dessa tjänster:

 • fastighetsservice och lokalvård för kommunala fastigheter
 • konstruktioner och reparationer i vår mekaniska verkstad
 • reparationer och underhåll i fordonsverkstaden
 • tryckeri-, formgivnings- och budtjänster

Dessutom sköter vi för Borås Stads räkning:

 • Bilpool och cykelpool
 • Huvudväxel och samlad telefoni
 • IT-/Dataservice
 • Löneservice
 • Redovisningsservice
 • Samordning av kemikaliehantering
 • Tjänstekortsservice

Vi äger och administrerar också de flesta av kommunens fordon och maskiner. Vi erbjuder en lång rad andra tjänster, av både teknisk och administrativ karaktär.

Servicekontorets avdelningar

Läs mer om Servicekontorets avdelningar/enheter och deras uppgifter.

Kenneth Lundqvist, förvaltningschef Servicekontoret

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal, budget.

Kenneth Lundqvist
Telefon: 033-35 79 32 

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

 • Besöksadress: Pantängen, Västerängsgatan 6, 504 68 BORÅS
 • Antal anställda: Ca 345 tillsvidareanställda.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Servicekontoret

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender