Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sociala omsorgsförvaltningen

Sociala omsorgsförvaltningen ansvarar för ansökningar och stöd och service inom verksamheter som riktar sig till medborgare med någon typ av funktionsnedsättning.

Sociala omsorgsnämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Sociala omsorgsförvaltningen har som uppdrag att vara en utredande och verkställande förvaltning för Sociala omsorgsnämnden.

Sociala omsorgsförvaltningen arbetar med stöd- och hjälpinsatser till enskilda personer som ges enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Här arbetar cirka 1000 medarbetare.
Sociala omsorgsförvaltningens organisation

Sociala omsorgsförvaltningen

  • ansvarar för ansökningar och utredningar om stöd och service till medborgare med funktionsnedsättningar.
  • utför stödinsatser som ges enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).
  • utövar hälso- och sjukvården inom sin verksamhet.

Vilket stöd kan du få?

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva stöd för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Det finns olika stöd att få beroende på vilka behov du har.

Här hittar du mer information om de olika stöd som finns och hur du gör för att ansöka.

Omsorg och stöd

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal och budget.

Magnus Stenmark
Telefon: 033-35 58 18

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: cirka 1000
  • Besöksadress: Bryggaregatan 15, Borås
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sociala omsorgsförvaltningen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender