Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Referensnummer: 26:2019:28 | Sista ansökningsdag: 2019-11-17

Metodhandledare, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Familjerättsenheten i Borås Stad handlägger familjerättsliga ärenden för Borås Stad, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo och Herrljunga kommun.

Din nästa arbetsplats

På enheten arbetar förnärvarande nio familjerättssekreterare och timvikarier. På enheten arbetar även två socialassistenter som handlägger en del av faderskapsärendena samt har en del administrativa uppgifter. Metodhandledaren arbetsleder familjerättssekreterarna i handläggningen och enhetens chef har verksamhets-, budget- och personalansvar för familjerätten samt ansvar för några andra enheter inom IFO.

Familjerättsekreterarna utför utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge, är samtalsledare i samarbetsamtal, utför adoptionsutredningar och faderskapsutredningar. Familjerättsenheten har tillsammans med tingsrätten i Borås utvecklat en ny arbetsmetod för att i ett tidigt stadie i vårdnadstvister arbeta med samförståndlösningar och stärka barnperspektivet. Familjerättsenheten arbetar aktivt med barns delaktighet i de olika familjerättsliga processerna och vill utveckla det förebyggande arbetet ytterligare inom en snar framtid.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på heltid. Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat på heltid under 10 månader med tillträde 2020-01-07 eller enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna blir att arbetsleda och ge metodiskt och juridiskt stöd till familjerättssekreterarna i deras handläggning av ärenden, bedömningar och beslutsfattanden. Metodhandledaren fördelar ärenden och ansvarar för ärendegenomgång individuellt och i grupp. Metodhandledaren kommer även att aktivt tillsammans med enhetschefen och övriga medarbetare driva metodutveckling som syftar till att ständigt förbättra barns delaktighet i de familjerättsliga processerna. Likaså kommer metodhandledaren vara drivande inom övriga teman som utvecklas inom verksamheten. I tjänsten ingår även att medverka i utformandet av kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling inom familjerätt.

Du som söker

Vi söker dig som har socionomexamen samt lång och gedigen erfarenhet inom familjerätt. Du behöver vara förtrogen med familjerättsliga ärenden och ha goda kunskaper i de lagstiftningar som är aktuella inom området. Vidare behöver du vara förtrogen med BBIC. Du behöver vara insatt i värdet av dokumentation och ha erfarenhet och kunskaper inom hela det breda familjerättsliga området samt tycka om att leda grupper. Du behöver även vara omvärldsorienterad och ha en positiv människosyn, likaså ha lätt för att samverka och kunna entusiasmera andra att nå uppsatta mål. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Gisela Trapp, enhetschef
Telefon: 033-357138, 0768-887138

Hasse Brännmar, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-358556

Annika Samuelsson, facklig företrädare för SACO-rådet
Telefon: 033-357093

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-17.

p

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2019-11-08 09.19

p

Kontakt