Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Referensnummer: 26:2019:30 | Sista ansökningsdag: 2019-11-25

Samordnare, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Barnahus Älvsborg är en verksamhet som startade år 2015. Den är organiserad under Individ och Familjeomsorgen i Borås Stad, enligt en värdkommunsmodell. Verksamheten är en samverkan mellan Polismyndigheten, Åklagarkammaren, socialtjänsterna inom Alingsås, Lerum och Sjuhäradskommunerna samt Södra Älvsborgs Sjukhus. Verksamheten samordnar samhällets insatser för barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för brott.

Din nästa arbetsplats

Arbetsplatsen Barnahus finns i centrala Borås och i verksamheten arbetar förnärvarande två samordnare men övriga professioner kommer till verksamheten för sitt specifika uppdrag och all samordning sker kring barnet/ungdomen.

Din anställning

Anställningsform: Vikariat på deltid. 40 % av heltid fr o m 2020-01-01 - 2020-08-31, under ordinarie samordnares föräldraledighet. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

Samordnarnas ansvar är att samordna arbetet mellan olika myndigheter kring de enskilda barnet/ungdomen. Som samordnare på Barnahus får du ta ansvar för hantering/samordning av akuta och planerade samt konsultativa samrådsmöten, behandlingssamråd samt ge råd och stöd till professionella kring olika former av våld. På Barnahus värdesätts ett högt omhändertagande av barn, familjer och andra berörda. Du är en del i en större organisation tillsammans med övriga samordnare, enhetschef, arbets- och styrgrupp, som alla tillsammans är drivande i utveckling av verksamheten.

Du som söker

Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning inom Barn- och familj eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Som samordnare för Barnahus behöver du vara bra på att skapa ett förtroendefullt samarbete med andra människor och gärna ha en vana av att arbeta tvärprofessionellt. Du behöver vara bra på att lyssna och kommunicera. Du behöver även kunna värdesätta olikheter, förstå hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar människor samt ha en god erfarenhet av att arbeta med människor i krissituationer. Förutom att du är lugn i stressade situationer behöver du kunna skapa engagemang och delaktighet och tycka om att arbeta i team.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Gisela Trapp, enhetschef
Telefon: 033-357138

Hasse Brännmar, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-358556

Annika Samuelsson, facklig företrädare för SACO-rådet
Telefon: 033-357093

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2019-11-25.

p

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2019-11-08 09.19

p

Kontakt