Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Referensnummer: 28:2020:8 | Sista ansökningsdag: 2020-02-29

Sjuksköterska studentmedarbetare, Vård- och äldreförvaltningen

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.


Din nästa arbetsplats

Hemsjukvårdsorganisationen är en egen enhet med cirka 300 hälso- och sjukvårdspersonal, bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter. Verksamheten består av 9 engagerade team som leds av lika många enhetschefer under ledning av en verksamhetschef. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.

Följ oss gärna via vårt Instagram konto: hsv_borasstad

Din anställning

Anställningsform: Visstidsanställning på deltid. Tillträde enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att assistera sjuksköterskan i hemsjukvården samt utföra delegerade arbetsuppgifter. Dina arbetsuppgifter beror på hur långt du kommit i din sjuksköterskeutbildning samt tidigare erfarenhet. Det kan innebära bedömningar, såromläggningar, katetersättning, provtagning mm. Tillsammans med andra yrkeskategorier bidrar du till att ge patienten en god livskvalitet, både genom god omvårdnad, och avancerad hemsjukvård.

I ditt arbete så har du undersköterskekollegor och sjuksköterskekollegor i din närhet för stöd och hjälp samt en utsedd mentor (sjuksköterska) som ger dig kontinuerlig handledning. Patientgruppen är från 0 år och uppåt. Arbetet är omväxlande samt ställer krav på flexibilitet och ett gott samarbete med kollegor och övriga kontaktytor. Dokumentation sker i datajournalsystemet Viva.

Anställning sker enligt studentmedarbetaravtalet. Du blir anställd som vårdbiträde alt. undersköterska och arbetar i genomsnitt 15 timmar/vecka parallellt med dina studier. Anställningen sträcker sig en termin i taget. Startdatum vårtermin 2020.

Du som söker

Vi söker dig som är sjuksköterskestudent och som är flexibel och tycker om att ha ett omväxlande, utvecklande och lärorikt arbete. Du har avklarat termin 4 i dina studier till legitimerad sjuksköterska.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Andreas Svensson, enhetschef
Telefon: 033-35 32 09

Anita Rönnbäck, enhetschef
Telefon: 033-35 58 61

Gunilla Eliasson, facklig företrädare för Vårdförbundet
Telefon: 033-35 77 54

Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater får du som student möjlighet att skaffa dig erfarenhet samt bekanta dig med en potentiell framtida yrkesroll och arbetsgivare.

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-02-29.

Ameneh, en av Borås Stads medarbetare.

Årets Kommun
Borås Stad har utsetts till Årets Kommun i Sveriges största karriärundersökning som varje år genomförs av Employer Branding-företaget Universum, där studenter och unga yrkesverksamma får ranka arbetsgivare.

Vuxen och barn i sampel,

Karriärföretag 2020
Borås Stad har även blivit utsedd till ett Karriärföretag 2020. Varje år utser Karriärföretagen de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma.

p

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2020-01-24 09.02

p

Kontakt