Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Referensnummer: 28:2020:25 | Sista ansökningsdag: 2020-04-19

Enhetschef till myndighetsutövning, Vård- och äldreförvaltningen

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 200 medarbetare, varav 80 chefer, och ansvarar för en nettobudget på 1,4 miljarder kronor. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på de 4500 brukare/patienter som vi är till för. Genom ett gott samarbete med ständiga förbättringar främjar vi också en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang. Borås stad är ansluten till finskt förvaltningsområde och ser gärna sökanden med kunskap i finska språket.

Din nästa arbetsplats

Som enhetschef ansvarar du för cirka 20 medarbetare, företrädelsevis biståndshandläggare som fattar myndighetsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) samt avgiftshandläggare. Du kommer ha ett nära samarbete med legitimerad personal inom hälso- och sjukvården som bedömer behov av insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Din anställning

Anställningsform: Tillsvidare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter

I ditt uppdrag som chef ansvarar du för det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att säkerställa en jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg för dem vi är till för. Bugetansvar för din enhet ingår som en naturlig del i tjänsten. För att främja en stimulerande och bra arbetsmiljö för medarbetarna arbetar du utifrån Borås Stads personalpolitiska program och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I syfte att förstärka medarbetarnas delaktighet och inflytande ska du trivas med att utveckla och stödja medarbetarna till att bli självorganiserande team. Rollen som enhetschef inom Borås Stad innefattar mycket samarbete med andra enheter, förvaltningar, myndigheter samt andra vårdgivare, likväl som samverkan med fackliga. Du har tre chefskollegor som du har ett nära samarbete med och tillsammans med verksamhetschefen utgör ni myndighets ledningsgrupp.

Du som söker

Vi söker dig som har högskoleutbildning med relevant inriktning, företrädelsevis socionomprogrammet eller sociala omsorgsprogrammet. Du har erfarenhet av myndighetsutövning och är väl införstådd med att myndighetsrollen kräver professionalitet i alla lägen. Det är meriterande om du har erfarenhet inom psykisk ohälsa och missbruk samt kunskap om taxor och avgifter.

Ditt ledarskap ser vi som en nyckelegenskap, både avseende erfarenhet och personlighet. För dina medarbetare är du en förtroende- och trygghetsskapande chef som samtidigt kan vara tydlig, sätta gränser och hantera svåra samtal med såväl medarbetare som brukare och dess anhöriga. Du ska ha en positiv människosyn och kunna entusiasmera andra att utvecklas och nå uppsatta mål. Rollen som enhetschef innebär mycket samverkan, både internt och externt. Du behöver vara intresserad av verksamhetsutveckling, vara omvärldsorienterad, ha ett processorienterat synsätt och ha en reflekterande/anlytisk förmåga. Du trivs med att arbeta självständigt och driver din verksamhet framåt på ett kostnadseffektivt sätt.

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:

Ulrika Johansson, verksamhetschef
Telefon: 033-35 52 24, 0768-88 52 24

Borås Stads växel, facklig företrädare för Vision
Telefon: 033-35 70 00

Borås Stad investerar i sina chefer och för att ytterligare stärka ditt ledarskap kommer du att ingå i Borås Stads ledarutvecklingsprogram. Du kommer även att medverka och vara aktiv i flera olika chefsforum, inom förvaltningen och inom Borås stad. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuds du också som anställd inom Borås Stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel, rabatterat pris på Västtrafiks årskort samt en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.

Vi arbetar med löpande urval och kommer kontinuerligt att kalla sökande till intervju, vi ser fram emot din ansökan!

Ansökan

Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan.


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast 2020-04-19.

Ameneh, en av Borås Stads medarbetare.

Årets Kommun
Borås Stad har utsetts till Årets Kommun i Sveriges största karriärundersökning som varje år genomförs av Employer Branding-företaget Universum, där studenter och unga yrkesverksamma får ranka arbetsgivare.

Vuxen och barn i sampel,

Karriärföretag 2020
Borås Stad har även blivit utsedd till ett Karriärföretag 2020. Varje år utser Karriärföretagen de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma.

p

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2020-01-24 09.02

p

Kontakt